(21) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุดรธานี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุดรธานี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่1,130 ตร.กม.
ประชากร1.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย562,964 (48.9%)
ประชากรหญิง587,533 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์41000, 41110, 41130 (18 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์42
เมือง18

(21) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
41000เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี247,231
41110อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
41130อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
41150อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
41160อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
41190อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี19,479
41210อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี19,324
41220อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี7,503
41230อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
41240อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี
41250อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี24,696
41260อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
41280อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
41290Ban Nong Wua Soจังหวัดอุดรธานี21,722
41310อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
41320จังหวัดอุดรธานี
41330จังหวัดอุดรธานี
41340อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
41360จังหวัดอุดรธานี
41370Ban Phan Donจังหวัดอุดรธานี29,211
41380อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดอุดรธานี

ประชากร1.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร1,018 / km²
ประชากรชาย562,964 (48.9%)
ประชากรหญิง587,533 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.5
ธุรกิจใน จังหวัดอุดรธานี11,787
ประชากร (1975)1,444,087
ประชากร (2000)1,475,382
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -20.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -22%

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง อุ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดอุดรธานี