(6) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดหนองคาย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดหนองคาย
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่327 ตร.กม.
ประชากร3,077 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,508 (49%)
ประชากรหญิง1,569 (51%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์43000, 43100, 43110 (3 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์42
เมือง5

(6) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดหนองคาย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
43000เทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย63,609
43100จังหวัดหนองคาย
43110อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย35,292
43120อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย
43130อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย14,068
43160อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย3,846

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดหนองคาย

ประชากร3,077
ความหนาแน่นของประชากร9.41 / km²
ประชากรชาย1,508 (49%)
ประชากรหญิง1,569 (51%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.6
ธุรกิจใน จังหวัดหนองคาย5,893
ประชากร (1975)1,403
ประชากร (2000)2,720
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +119.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.1%

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจังหวัดชายแดนและเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวั   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดหนองคาย