(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุโขทัย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุโขทัย
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่6,596.1 ตร.กม.
ประชากร642,277 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย310,215 (48.3%)
ประชากรหญิง332,062 (51.7%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์64000, 64110, 64120 (10 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55
เมือง9

(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
64000เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจังหวัดสุโขทัย37,000
64110อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย19,805
64120อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
64130อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย25,942
64140Ban Dan Lan Hoiจังหวัดสุโขทัย5,791
64150อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
64160Ban Dongจังหวัดสุโขทัย
64170อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
64180อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย
64190อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย25,942
64210จังหวัดสุโขทัย
64220เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจังหวัดสุโขทัย37,000
64230จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสุโขทัย

ประชากร642,277
ความหนาแน่นของประชากร97.4 / km²
ประชากรชาย310,215 (48.3%)
ประชากรหญิง332,062 (51.7%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.5
ธุรกิจใน จังหวัดสุโขทัย6,570
ประชากร (1975)380,095
ประชากร (2000)621,583
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +69%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.3%

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย (คำเมือง: ᩈᩩᨠᩮ᩠ᨡᩣᨴᩱ᩠ᨿ) เดิมสะกดว่า ศุโขไทย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน (แบ่งโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา) หรือภาคเหนือตอนล่าง (แบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม) ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทา..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสุโขทัย