(25) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่12,891.5 ตร.กม.
ประชากร1.1 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย520,337 (49.4%)
ประชากรหญิง532,545 (50.6%)
อายุมัธยฐาน32.4
รหัสไปรษณีย์84000, 84100, 84110 (22 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์77
เมือง17

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
84000เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี127,201
84100เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี127,201
84110เทศบาลตำบลตลาดไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,223
84120อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,900
84130เทศบาลเมืองท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,810
84140Ko Samuiจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,000
84150อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84160อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84170อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84180อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84190อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,933
84210อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84220อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,422
84230จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84240อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84250อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84260อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
84270จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84290เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี127,201
84310จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84320Ko Samuiจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,000
84330Ko Samuiจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,000
84340จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84350อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,126
84360

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชากร1.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร81.7 / km²
ประชากรชาย520,337 (49.4%)
ประชากรหญิง532,545 (50.6%)
อายุมัธยฐาน32.4
อายุมัธยฐานเพศชาย31.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.2
ธุรกิจใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี22,612
ประชากร (1975)436,968
ประชากร (2000)893,024
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +141%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +17.9%

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า "สุราษฎร์" ใช้อักษรย่อ "สฎ" เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบร..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี