(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่558 ตร.กม.
ประชากร830,820 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย400,293 (48.2%)
ประชากรหญิง430,528 (51.8%)
อายุมัธยฐาน36.1
รหัสไปรษณีย์72000, 72110, 72120 (12 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์35
เมือง9

(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
72000เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี53,399
72110Song Phi Nongจังหวัดสุพรรณบุรี
72120อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี14,671
72130อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
72140อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี
72150อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
72160อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
72170อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
72180อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
72190จังหวัดสุพรรณบุรี
72210จังหวัดสุพรรณบุรี
72220จังหวัดสุพรรณบุรี
72230จังหวัดสุพรรณบุรี
72240จังหวัดสุพรรณบุรี
72250จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชากร830,820
ความหนาแน่นของประชากร1,488 / km²
ประชากรชาย400,293 (48.2%)
ประชากรหญิง430,528 (51.8%)
อายุมัธยฐาน36.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน จังหวัดสุพรรณบุรี11,275
ประชากร (1975)653,829
ประชากร (2000)902,235
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +27.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7.9%

จังหวัดสุพรรณบุรี

ังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน (จากทิศเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรี   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสุพรรณบุรี