(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่7,195 ตร.กม.
ประชากร568,429 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย282,024 (49.6%)
ประชากรหญิง286,406 (50.4%)
อายุมัธยฐาน36.1
รหัสไปรษณีย์27000, 27120, 27160 (4 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์37
เมือง7

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
27000เทศบาลเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว28,497
27120Aranyaprathetจังหวัดสระแก้ว20,236
27160อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
27180อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
27210อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว16,299
27250อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
27260อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสระแก้ว

ประชากร568,429
ความหนาแน่นของประชากร79.0 / km²
ประชากรชาย282,024 (49.6%)
ประชากรหญิง286,406 (50.4%)
อายุมัธยฐาน36.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน จังหวัดสระแก้ว4,706
ประชากร (1975)248,382
ประชากร (2000)484,598
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +128.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +17.3%

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสระแก้ว