(17) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระบุรี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระบุรี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่377 ตร.กม.
ประชากร800,384 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย394,969 (49.3%)
ประชากรหญิง405,419 (50.7%)
อายุมัธยฐาน36.1
รหัสไปรษณีย์18000, 18110, 18120 (14 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์36
เมือง9

(17) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
18000เทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี67,763
18110อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี30,332
18120อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี57,008
18130Ban Moจังหวัดสระบุรี15,959
18140Nong Khaeจังหวัดสระบุรี41,067
18150อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
18160เทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี67,763
18170อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี
18180อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
18190อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
18210จังหวัดสระบุรี
18220จังหวัดสระบุรี
18230Nong Khaeจังหวัดสระบุรี41,067
18240จังหวัดสระบุรี
18250จังหวัดสระบุรี
18260อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี30,332
18270Ban Moจังหวัดสระบุรี15,959

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสระบุรี

ประชากร800,384
ความหนาแน่นของประชากร2,123 / km²
ประชากรชาย394,969 (49.3%)
ประชากรหญิง405,419 (50.7%)
อายุมัธยฐาน36.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน จังหวัดสระบุรี12,576
ประชากร (1975)252,768
ประชากร (2000)614,205
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +216.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +30.3%

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ที่มีทรัพยากรการท่อ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสระบุรี