(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่104.1 ตร.กม.
ประชากร2.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,181,408 (48.9%)
ประชากรหญิง1,234,273 (51.1%)
อายุมัธยฐาน35.6
รหัสไปรษณีย์10130, 10270, 10280 (4 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
เมือง4
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
10270 - 10290อำเภอเมืองสมุทรปราการ3

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10130อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ171,333
10270อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ388,920
10280อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ388,920
10290อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ388,920
10550จังหวัดสมุทรปราการ
10560อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
10410จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสมุทรปราการ

ประชากร2.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร23,205 / km²
ประชากรชาย1,181,408 (48.9%)
ประชากรหญิง1,234,273 (51.1%)
อายุมัธยฐาน35.6
อายุมัธยฐานเพศชาย34.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.4
ธุรกิจใน จังหวัดสมุทรปราการ22,409
ประชากร (1975)215,738
ประชากร (2000)1,132,120
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1,019.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +113.4%

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และยังเป็นจังหวัดในเขต..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสมุทรปราการ