(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสตูล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสตูล
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่279 ตร.กม.
ประชากร267,812 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย135,877 (50.7%)
ประชากรหญิง131,935 (49.3%)
อายุมัธยฐาน32.2
รหัสไปรษณีย์91000, 91110, 91120 (4 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์74
เมือง4

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสตูล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
91000Satunจังหวัดสตูล34,544
91110อำเภอละงูจังหวัดสตูล
91120อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล
91130จังหวัดสตูล
91140Satunจังหวัดสตูล34,544
91150จังหวัดสตูล
91160อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสตูล

ประชากร267,812
ความหนาแน่นของประชากร959.9 / km²
ประชากรชาย135,877 (50.7%)
ประชากรหญิง131,935 (49.3%)
อายุมัธยฐาน32.2
อายุมัธยฐานเพศชาย31.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน จังหวัดสตูล3,560
ประชากร (1975)127,757
ประชากร (2000)242,063
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +109.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +10.6%

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูปัตตานีว่า ซะตุล (ستول) แปลว่ากระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครสโตยมำบังสการา (มาเลย์: Negeri Setoi Mumbang Segara) ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสตูล