(22) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสงขลา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสงขลา
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่7,393.9 ตร.กม.
ประชากร5,300 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,586 (48.8%)
ประชากรหญิง2,714 (51.2%)
อายุมัธยฐาน32.5
รหัสไปรษณีย์90000, 90100, 90110 (19 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์74
เมือง13
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
90280 - 90330เทศบาลนครสงขลา4

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
90000เทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลา84,264
90100จังหวัดสงขลา
90110เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา191,696
90115จังหวัดสงขลา
90120อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา46,236
90130อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
90140อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา19,780
90150อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา
90160อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
90170จังหวัดสงขลา
90180อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
90190อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา
90210อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
90220จังหวัดสงขลา
90230อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
90250เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา191,696
90260อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา
90270อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา
90280จังหวัดสงขลา
90310อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา7,537
90320อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา46,236
90330เทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลา84,264

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสงขลา

ประชากร5,300
ความหนาแน่นของประชากร0.72 / km²
ประชากรชาย2,586 (48.8%)
ประชากรหญิง2,714 (51.2%)
อายุมัธยฐาน32.5
อายุมัธยฐานเพศชาย31.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.2
ธุรกิจใน จังหวัดสงขลา32,546
ประชากร (1975)1,710
ประชากร (2000)3,720
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +209.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +42.5%

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสงขลา