(19) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสกลนคร

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสกลนคร
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่905.8 ตร.กม.
ประชากร871,984 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย427,227 (49%)
ประชากรหญิง444,758 (51%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์47000, 47110, 47120 (16 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์42
เมือง12

(19) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสกลนคร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
47000เทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนคร76,237
47110อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร16,825
47120อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
47130อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร
47140อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
47150จังหวัดสกลนคร
47160อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
47170อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
47180จังหวัดสกลนคร
47190อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร
47210อำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร
47220เทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนคร76,237
47230จังหวัดสกลนคร
47240อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร16,825
47250อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร
47260จังหวัดสกลนคร
47270อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร
47280จังหวัดสกลนคร
47290อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสกลนคร

ประชากร871,984
ความหนาแน่นของประชากร962.7 / km²
ประชากรชาย427,227 (49%)
ประชากรหญิง444,758 (51%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.6
ธุรกิจใน จังหวัดสกลนคร7,990
ประชากร (1975)985,462
ประชากร (2000)1,072,810
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -11.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -18.7%

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสกลนคร