(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดศรีสะเกษ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดศรีสะเกษ
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่840 ตร.กม.
ประชากร958,381 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย467,617 (48.8%)
ประชากรหญิง490,764 (51.2%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์33000, 33110, 33120 (13 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์45
เมือง13

(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
33000เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ44,751
33110อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ36,621
33120อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ
33130อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ
33140จังหวัดศรีสะเกษ
33150อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ
33160อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ
33170อำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ
33180อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ11,494
33190อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ
33210อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
33220อำเภอบึงบูรพ์จังหวัดศรีสะเกษ
33230อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษ
33240จังหวัดศรีสะเกษ
33250จังหวัดศรีสะเกษ
33270อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชากร958,381
ความหนาแน่นของประชากร1,140 / km²
ประชากรชาย467,617 (48.8%)
ประชากรหญิง490,764 (51.2%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.8
ธุรกิจใน จังหวัดศรีสะเกษ6,937
ประชากร (1975)1,303,646
ประชากร (2000)1,269,428
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -26.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -24.5%

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอ 22 อำเภอ มีประช..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดศรีสะเกษ