(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำพูน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำพูน
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่406 ตร.กม.
ประชากร417,095 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย203,493 (48.8%)
ประชากรหญิง213,603 (51.2%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์51000, 51110, 51120 (6 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์53
เมือง7
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
51150 - 51170เทศบาลเมืองลำพูน3

(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำพูน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
51000เทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน43,196
51110Liจังหวัดลำพูน
51120อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน15,607
51130Ban Lao Yaoจังหวัดลำพูน
51140อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน10,048
51150จังหวัดลำพูน
51160Thung Hua Changจังหวัดลำพูน
51170เทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน43,196
51180Ban Thiจังหวัดลำพูน

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดลำพูน

ประชากร417,095
ความหนาแน่นของประชากร1,027 / km²
ประชากรชาย203,493 (48.8%)
ประชากรหญิง213,603 (51.2%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.6
ธุรกิจใน จังหวัดลำพูน6,900
ประชากร (1975)313,643
ประชากร (2000)441,159
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +33%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.5%

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน (คำเมือง: ) เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดลำพูน