(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำปาง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำปาง
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่12,534 ตร.กม.
ประชากร686,449 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย339,364 (49.4%)
ประชากรหญิง347,086 (50.6%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์52000, 52100, 52110 (12 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์54
เมือง12

(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
52000เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง156,139
52100จังหวัดลำปาง
52110อำเภองาวจังหวัดลำปาง
52120อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
52130Ko Khaจังหวัดลำปาง
52140อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
52150อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
52160อำเภอเถินจังหวัดลำปาง18,459
52170อำเภอสบปราบจังหวัดลำปาง
52180อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง
52190อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
52210อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง
52220จังหวัดลำปาง
52230อำเภอเถินจังหวัดลำปาง18,459
52240อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดลำปาง

ประชากร686,449
ความหนาแน่นของประชากร54.8 / km²
ประชากรชาย339,364 (49.4%)
ประชากรหญิง347,086 (50.6%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.5
ธุรกิจใน จังหวัดลำปาง13,351
ประชากร (1975)629,807
ประชากร (2000)784,260
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -12.5%

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง (คำเมือง: ) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่ เขลางค์นคร, เวียงละกอน, นครลำปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ที่สัมพันธ์กับ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดลำปาง