(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลพบุรี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลพบุรี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่6,199.8 ตร.กม.
ประชากร742,037 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย370,924 (50%)
ประชากรหญิง371,113 (50%)
อายุมัธยฐาน36.2
รหัสไปรษณีย์15000, 15110, 15120 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์36
เมือง2

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
15000เทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี57,761
15110จังหวัดลพบุรี
15120จังหวัดลพบุรี
15130จังหวัดลพบุรี
15140อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
15150จังหวัดลพบุรี
15160จังหวัดลพบุรี
15170จังหวัดลพบุรี
15180จังหวัดลพบุรี
15210เทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี57,761
15220จังหวัดลพบุรี
15230จังหวัดลพบุรี
15240จังหวัดลพบุรี
15250จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดลพบุรี

ประชากร742,037
ความหนาแน่นของประชากร119.7 / km²
ประชากรชาย370,924 (50%)
ประชากรหญิง371,113 (50%)
อายุมัธยฐาน36.2
อายุมัธยฐานเพศชาย35.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.1
ธุรกิจใน จังหวัดลพบุรี8,311
ประชากร (1975)483,090
ประชากร (2000)748,950
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +53.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.9%

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองกำลังทั้งทหารบกและทหารอากาศหลายหน่วย เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร กองกำลังทางการรบ ซึ่งจังหวัดลพบุร..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดลพบุรี