(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่3.123 ตร.กม.
ประชากร564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย276 (48.9%)
ประชากรหญิง288 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์45000, 45110, 45120 (13 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์43
เมือง14

(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
45000อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
45110จังหวัดร้อยเอ็ด
45120อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
45130อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด12,221
45140อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
45150อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด18,569
45160อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
45170จังหวัดร้อยเอ็ด
45180อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด
45190อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด
45210อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
45220จังหวัดร้อยเอ็ด
45230อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด13,671
45240อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด
45250จังหวัดร้อยเอ็ด
45280อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชากร564
ความหนาแน่นของประชากร180.6 / km²
ประชากรชาย276 (48.9%)
ประชากรหญิง288 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.6
ธุรกิจใน จังหวัดร้อยเอ็ด8,011
ประชากร (1975)916
ประชากร (2000)820
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -38.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -31.2%