(4) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดระนอง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดระนอง
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่3,298 ตร.กม.
ประชากร241,979 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย123,250 (50.9%)
ประชากรหญิง118,729 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์85000, 85110, 85120 (1 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์77
เมือง4

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
85000เทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนอง24,561
85110อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
85120อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง
85130อำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดระนอง

ประชากร241,979
ความหนาแน่นของประชากร73.4 / km²
ประชากรชาย123,250 (50.9%)
ประชากรหญิง118,729 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน จังหวัดระนอง1,449
ประชากร (1975)30,565
ประชากร (2000)145,148
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +691.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +66.7%

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 1..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดระนอง