(8) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยะลา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยะลา
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่4,521.1 ตร.กม.
ประชากร438,893 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย217,614 (49.6%)
ประชากรหญิง221,280 (50.4%)
อายุมัธยฐาน32.2
รหัสไปรษณีย์95000, 95110, 95120 (5 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์73
เมือง4

(8) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
95000Yalaจังหวัดยะลา93,558
95110เทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลา29,604
95120อำเภอยะหาจังหวัดยะลา
95130จังหวัดยะลา
95140อำเภอรามันจังหวัดยะลา
95150จังหวัดยะลา
95160Yalaจังหวัดยะลา93,558
95170จังหวัดยะลา

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดยะลา

ประชากร438,893
ความหนาแน่นของประชากร97.1 / km²
ประชากรชาย217,614 (49.6%)
ประชากรหญิง221,280 (50.4%)
อายุมัธยฐาน32.2
อายุมัธยฐานเพศชาย31.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง33
ธุรกิจใน จังหวัดยะลา2,692
ประชากร (1975)274,098
ประชากร (2000)436,165
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +60.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.6%

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซี   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดยะลา