(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพิษณุโลก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพิษณุโลก
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่10,815 ตร.กม.
ประชากร959,876 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย468,419 (48.8%)
ประชากรหญิง491,457 (51.2%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์65000, 65110, 65120 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55
เมือง10

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
65000Phitsanulokจังหวัดพิษณุโลก103,427
65110อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก18,874
65120Nakhon Thaiจังหวัดพิษณุโลก12,345
65130Wang Thongจังหวัดพิษณุโลก
65140Bang Rakamจังหวัดพิษณุโลก16,841
65150Phrom Phiramจังหวัดพิษณุโลก
65160จังหวัดพิษณุโลก
65170Chat Trakanจังหวัดพิษณุโลก4,608
65180จังหวัดพิษณุโลก
65190Noen Maprangจังหวัดพิษณุโลก
65210Ban Wat Ta Yomจังหวัดพิษณุโลก
65220จังหวัดพิษณุโลก
65230Ban Wang Nam Khuจังหวัดพิษณุโลก
65240จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดพิษณุโลก

ประชากร959,876
ความหนาแน่นของประชากร88.8 / km²
ประชากรชาย468,419 (48.8%)
ประชากรหญิง491,457 (51.2%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.4
ธุรกิจใน จังหวัดพิษณุโลก14,280
ประชากร (1975)415,432
ประชากร (2000)825,230
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +131.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +16.3%

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เดิมสะกดว่า พิศณุโลก เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่กับประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว, สองแควทวิสาขะ และไทยวนที ิมเมืองพิษณุโลกเป็น..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดพิษณุโลก