(10) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพัทลุง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพัทลุง
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่3,424.5 ตร.กม.
ประชากร439,363 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย213,920 (48.7%)
ประชากรหญิง225,445 (51.3%)
อายุมัธยฐาน32.5
รหัสไปรษณีย์93000, 93110, 93120 (7 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์74
เมือง6

(10) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
93000เทศบาลเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง43,522
93110จังหวัดพัทลุง
93120อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง
93130จังหวัดพัทลุง
93140อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
93150จังหวัดพัทลุง
93160อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง
93170อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
93180อำเภอกงหราจังหวัดพัทลุง
93190จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดพัทลุง

ประชากร439,363
ความหนาแน่นของประชากร128.3 / km²
ประชากรชาย213,920 (48.7%)
ประชากรหญิง225,445 (51.3%)
อายุมัธยฐาน32.5
อายุมัธยฐานเพศชาย31.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.2
ธุรกิจใน จังหวัดพัทลุง6,161
ประชากร (1975)376,663
ประชากร (2000)491,195
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +16.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -10.6%

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากมีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขานครศ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดพัทลุง