(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบุรีรัมย์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบุรีรัมย์
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่10,322.9 ตร.กม.
ประชากร1.1 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย558,854 (48.6%)
ประชากรหญิง590,007 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์31000, 31110, 31120 (13 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
เมือง13

(16) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
31000อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์
31110อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์
31120อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์
31130อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์
31140อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์15,564
31150อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์11,481
31160อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
31170Lahan Saiจังหวัดบุรีรัมย์
31180จังหวัดบุรีรัมย์
31190จังหวัดบุรีรัมย์
31210จังหวัดบุรีรัมย์
31220อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์
31230อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์
31240อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์
31250จังหวัดบุรีรัมย์
31260จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชากร1.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร111.3 / km²
ประชากรชาย558,854 (48.6%)
ประชากรหญิง590,007 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน จังหวัดบุรีรัมย์7,022
ประชากร (1975)1,617,662
ประชากร (2000)1,538,612
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -25.3%

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ในสมัยก่อนบุรีรัมย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี เคยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดบุรีรัมย์