(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบึงกาฬ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบึงกาฬ
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่405 ตร.กม.
ประชากร336,166 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย164,671 (49%)
ประชากรหญิง171,495 (51%)
อายุมัธยฐาน34.6
รหัสไปรษณีย์38000, 38220, 43140 (6 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์42
เมือง4

(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
38000เทศบาลตำบลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ9,712
38220Sekaจังหวัดบึงกาฬ16,493
43140จังหวัดบึงกาฬ
43150Sekaจังหวัดบึงกาฬ16,493
43170จังหวัดบึงกาฬ
43180Phon Charoenจังหวัดบึงกาฬ
43190จังหวัดบึงกาฬ
43210Si Wilaiจังหวัดบึงกาฬ
43220จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดบึงกาฬ

ประชากร336,166
ความหนาแน่นของประชากร830.0 / km²
ประชากรชาย164,671 (49%)
ประชากรหญิง171,495 (51%)
อายุมัธยฐาน34.6
อายุมัธยฐานเพศชาย33.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.5
ธุรกิจใน จังหวัดบึงกาฬ720
ประชากร (1975)331,744
ประชากร (2000)396,512
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -15.2%

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีว..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดบึงกาฬ