(12) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดน่าน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดน่าน
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่1,172.1 ตร.กม.
ประชากร448,336 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย223,622 (49.9%)
ประชากรหญิง224,713 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.3
รหัสไปรษณีย์55000, 55110, 55120 (9 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์54
เมือง11

(12) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
55000เทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่าน24,670
55110อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
55120อำเภอปัวจังหวัดน่าน
55130อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
55140จังหวัดน่าน
55150อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
55160อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน13,244
55170อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน
55180อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน
55190อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน
55210Santi Sukจังหวัดน่าน
55220อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดน่าน

ประชากร448,336
ความหนาแน่นของประชากร382.5 / km²
ประชากรชาย223,622 (49.9%)
ประชากรหญิง224,713 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.3
อายุมัธยฐานเพศชาย37.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.4
ธุรกิจใน จังหวัดน่าน5,498
ประชากร (1975)364,319
ประชากร (2000)482,239
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7%

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน (คำเมือง: ) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เมืองน่าน เมืองปัว เมืองศีรษะเกษ เป็นต้   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดน่าน