(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนราธิวาส

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนราธิวาส
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่4,475 ตร.กม.
ประชากร629,175 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย311,971 (49.6%)
ประชากรหญิง317,204 (50.4%)
อายุมัธยฐาน32.2
รหัสไปรษณีย์17200, 17700, 96000 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์73
เมือง12

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนราธิวาส

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
17200จังหวัดนราธิวาส
17700จังหวัดนราธิวาส
96000เทศบาลเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส47,771
96110เทศบาลเมืองตากใบจังหวัดนราธิวาส17,241
96120เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส42,776
96130อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส16,862
96140อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
96150อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส
96160อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
96170อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
96180อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส
96190อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส
96210อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส
96220อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนราธิวาส

ประชากร629,175
ความหนาแน่นของประชากร140.6 / km²
ประชากรชาย311,971 (49.6%)
ประชากรหญิง317,204 (50.4%)
อายุมัธยฐาน32.2
อายุมัธยฐานเพศชาย31.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน จังหวัดนราธิวาส4,606
ประชากร (1975)450,498
ประชากร (2000)653,786
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +39.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.8%

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดนราธิวาส