(26) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่942.5 ตร.กม.
ประชากร1.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย712,410 (49.5%)
ประชากรหญิง728,008 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์80000, 80110, 80120 (23 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์75
เมือง18

(26) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
80000อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
80110อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช28,223
80120อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช
80130จังหวัดนครศรีธรรมราช
80140อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช25,014
80150อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช10,923
80160อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
80170อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
80180อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
80190อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
80210อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
80220อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
80230อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
80240อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
80250อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช10,923
80260อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช10,923
80270อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
80280Nakhon Si Thammaratจังหวัดนครศรีธรรมราช120,836
80290จังหวัดนครศรีธรรมราช
80310จังหวัดนครศรีธรรมราช
80320อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
80330จังหวัดนครศรีธรรมราช
80340จังหวัดนครศรีธรรมราช
80350จังหวัดนครศรีธรรมราช
80360อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
84280เกาะพะงันจังหวัดนครศรีธรรมราช11,846

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชากร1.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร1,528 / km²
ประชากรชาย712,410 (49.5%)
ประชากรหญิง728,008 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน จังหวัดนครศรีธรรมราช12,135
ประชากร (1975)1,295,715
ประชากร (2000)1,630,355
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +11.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.7%

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ีต มีชื่อเรียกด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดนครศรีธรรมราช