(12) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครปฐม

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครปฐม
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่2,168.3 ตร.กม.
ประชากร990,023 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย482,976 (48.8%)
ประชากรหญิง507,047 (51.2%)
อายุมัธยฐาน36
รหัสไปรษณีย์73000, 73110, 73120 (9 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์34
เมือง7

(12) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครปฐม

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
73000เทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐม117,927
73110อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม37,115
73120อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
73130อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม17,914
73140อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
73150อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
73160จังหวัดนครปฐม
73170อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
73180จังหวัดนครปฐม
73190จังหวัดนครปฐม
73210จังหวัดนครปฐม
73220จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนครปฐม

ประชากร990,023
ความหนาแน่นของประชากร456.6 / km²
ประชากรชาย482,976 (48.8%)
ประชากรหญิง507,047 (51.2%)
อายุมัธยฐาน36
อายุมัธยฐานเพศชาย35.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.9
ธุรกิจใน จังหวัดนครปฐม14,580
ประชากร (1975)408,172
ประชากร (2000)833,297
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +142.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +18.8%

จังหวัดนครปฐม

นครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งจัดไว้เป็นภาคตะวันตก) เป็นพื้นที่เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็ ังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดนครปฐม