(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุมพร

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุมพร
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่6,009 ตร.กม.
ประชากร440,633 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย224,207 (50.9%)
ประชากรหญิง216,424 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์86230, 86220, 86210 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์77
เมือง7

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุมพร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
86230จังหวัดชุมพร
86220อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
86210จังหวัดชุมพร
86190เทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร55,835
86180อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
86170อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
86160อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร
86150จังหวัดชุมพร
86140อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
86130เทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร55,835
86120จังหวัดชุมพร
86110Lang Suanจังหวัดชุมพร16,142
86100เทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร55,835
86000เทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร55,835

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดชุมพร

ประชากร440,633
ความหนาแน่นของประชากร73.3 / km²
ประชากรชาย224,207 (50.9%)
ประชากรหญิง216,424 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน จังหวัดชุมพร4,099
ประชากร (1975)272,165
ประชากร (2000)433,544
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +61.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.6%

จังหวัดชุมพร

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดชุมพร