(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชัยนาท

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชัยนาท
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่2,469.7 ตร.กม.
ประชากร279,878 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย134,220 (48%)
ประชากรหญิง145,659 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
รหัสไปรษณีย์17000, 17100, 17110 (6 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์56
เมือง6

(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชัยนาท

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
17000จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท15,469
17100จังหวัดชัยนาท
17110อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท
17120อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท
17130อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท
17140อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท
17150อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท
17160อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท
17170จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท15,469

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดชัยนาท

ประชากร279,878
ความหนาแน่นของประชากร113.3 / km²
ประชากรชาย134,220 (48%)
ประชากรหญิง145,659 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
อายุมัธยฐานเพศชาย35
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.8
ธุรกิจใน จังหวัดชัยนาท4,200
ประชากร (1975)392,220
ประชากร (2000)375,571
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -28.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -25.5%

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท เดิมสะกดว่า ไชยนาท เป็นจังหวัดหนึ่   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดชัยนาท