(11) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่551 ตร.กม.
ประชากร784,257 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย387,891 (49.5%)
ประชากรหญิง396,366 (50.5%)
อายุมัธยฐาน36
รหัสไปรษณีย์10540, 24000, 24110 (8 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์38
เมือง8

(11) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10540อำเภอบางพลีจังหวัดฉะเชิงเทรา
24000เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา49,741
24110อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา13,528
24120อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา16,057
24130อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา25,620
24140อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
24150อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา8,642
24160จังหวัดฉะเชิงเทรา
24170จังหวัดฉะเชิงเทรา
24180จังหวัดฉะเชิงเทรา
24190อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชากร784,257
ความหนาแน่นของประชากร1,423 / km²
ประชากรชาย387,891 (49.5%)
ประชากรหญิง396,366 (50.5%)
อายุมัธยฐาน36
อายุมัธยฐานเพศชาย35.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.9
ธุรกิจใน จังหวัดฉะเชิงเทรา17,171
ประชากร (1975)352,476
ประชากร (2000)679,799
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +122.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +15.4%

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความหมายอื่นของ ฉะเชิงเทรา ดูได้ที่ ฉะเชิงเทรา (แก้ความกำกวม) ังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก หรือมีชื่อว่าแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุร..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดฉะเชิงเทรา