(25) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดขอนแก่น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดขอนแก่น
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่10,886 ตร.กม.
ประชากร1.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย829,275 (48.6%)
ประชากรหญิง876,832 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์40000, 40002, 40110 (22 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์43
เมือง20

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
40000เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น147,579
40002เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น147,579
40110อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น35,583
40120อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น14,596
40130อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น46,335
40140อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
40150อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
40160อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
40170อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น13,475
40180อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
40190อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
40210อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
40220อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
40230อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
40240จังหวัดขอนแก่น
40250จังหวัดขอนแก่น
40260จังหวัดขอนแก่น
40270อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
40280อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
40290จังหวัดขอนแก่น
40310อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
40320อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
40330อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
40340อำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น4,468
40350Phu Pha Manจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดขอนแก่น

ประชากร1.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร156.7 / km²
ประชากรชาย829,275 (48.6%)
ประชากรหญิง876,832 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.5
ธุรกิจใน จังหวัดขอนแก่น29,490
ประชากร (1975)1,262,099
ประชากร (2000)1,797,709
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +35.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.1%

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดขอนแก่น