(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่646.7 ตร.กม.
ประชากร747,189 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย365,793 (49%)
ประชากรหญิง381,394 (51%)
อายุมัธยฐาน34.6
รหัสไปรษณีย์46000, 46110, 46120 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์43
เมือง12

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
46000เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์55,102
46110อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์20,532
46120อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์13,360
46130อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์23,393
46140อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
46150อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
46160อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์
46170อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์12,352
46180อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์
46190อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์
46210จังหวัดกาฬสินธุ์
46220อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์17,001
46230จังหวัดกาฬสินธุ์
46240อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชากร747,189
ความหนาแน่นของประชากร1,155 / km²
ประชากรชาย365,793 (49%)
ประชากรหญิง381,394 (51%)
อายุมัธยฐาน34.6
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.4
ธุรกิจใน จังหวัดกาฬสินธุ์5,426
ประชากร (1975)870,592
ประชากร (2000)932,808
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -14.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -19.9%

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดกาฬสินธุ์