(31) รหัสไปรษณีย์ ใน กรุงเทพมหานคร

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่1,568.7 ตร.กม.
ประชากร9.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,456,322 (48.5%)
ประชากรหญิง4,723,037 (51.5%)
อายุมัธยฐาน34.1
รหัสไปรษณีย์10003, 10010, 10100 (28 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
เมือง20
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
10003 - 10510, 10600 - 10900กรุงเทพมหานคร27

(31) รหัสไปรษณีย์ ใน กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10003กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10010กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10100เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
10110กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10120กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10140กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10150เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
10160เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร
10170กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10200กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10210เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
10220เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร
10230Lat Phraoกรุงเทพมหานคร
10240เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
10250เขตประเวศกรุงเทพมหานคร135,000
10260กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10300เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
10310กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10312กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10320Huai Khwangกรุงเทพมหานคร
10330กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10400กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10410จังหวัดสมุทรปราการ
10500เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
10510เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
10520เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
10530เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร
10600กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476
10700เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
10800เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร
10900กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร5,104,476

ข้อมูลสถิติประชากรของ กรุงเทพมหานคร

ประชากร9.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร5,851 / km²
ประชากรชาย4,456,322 (48.5%)
ประชากรหญิง4,723,037 (51.5%)
อายุมัธยฐาน34.1
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.4
ธุรกิจใน กรุงเทพมหานคร437,510
ประชากร (1975)2,327,653
ประชากร (2000)6,450,801
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +294.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +42.3%

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย กรุงเทพมหานคร