ประเทศไทย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ สำหรับ ประเทศไทย


เมืองใน ประเทศไทย

จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์

ตำบลบ้านแอ่น รหัสไปรษณีย์
ตำบลป่าแดด (อำเภอป่าแดด) รหัสไปรษณีย์
ตำบลหนองหอย (อำเภอเมืองเชียงใหม่) รหัสไปรษณีย์
ตำบลแม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์

บางระจัน รหัสไปรษณีย์

วัดภูเขาทอง รหัสไปรษณีย์
วัดอรัญญิก (จังหวัดพิษณุโลก) รหัสไปรษณีย์
วัดไชยธาราราม รหัสไปรษณีย์

สวนจตุจักร รหัสไปรษณีย์

หมู่บ้านคุ้งตะเภา รหัสไปรษณีย์

อำเภอกงหรา รหัสไปรษณีย์
อำเภอกงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอกมลาไสย รหัสไปรษณีย์
อำเภอกระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์
อำเภอกระนวน รหัสไปรษณีย์
อำเภอกระบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอกระสัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอกระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกะพ้อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกะเปอร์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกันตัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอกันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอกันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกาบเชิง รหัสไปรษณีย์
อำเภอกำแพงแสน รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุดจับ รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุดชุม รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุดบาก รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุดรัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุมภวาปี รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุยบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอกุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอขนอม รหัสไปรษณีย์
อำเภอขลุง รหัสไปรษณีย์
อำเภอขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอขุนตาล รหัสไปรษณีย์
อำเภอขุนหาญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอครบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองขลุง รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองท่อม รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองลาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองหอยโข่ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองหาด รหัสไปรษณีย์
อำเภอคลองเขื่อน รหัสไปรษณีย์
อำเภอควนกาหลง รหัสไปรษณีย์
อำเภอควนขนุน รหัสไปรษณีย์
อำเภอควนเนียง รหัสไปรษณีย์
อำเภอควนโดน รหัสไปรษณีย์
อำเภอคอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอคอนสาร รหัสไปรษณีย์
อำเภอคำชะอี รหัสไปรษณีย์
อำเภอคำตากล้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอคำม่วง รหัสไปรษณีย์
อำเภอคำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอคีรีมาศ รหัสไปรษณีย์
อำเภอคีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์
อำเภอคุระบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอคูเมือง รหัสไปรษณีย์
อำเภอค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอค้อวัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอฆ้องชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภองาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอจอมทอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอจอมบึง รหัสไปรษณีย์
อำเภอจอมพระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอจะนะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอจะแนะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอจักราช รหัสไปรษณีย์
อำเภอจังหาร รหัสไปรษณีย์
อำเภอจัตุรัส รหัสไปรษณีย์
อำเภอจุน รหัสไปรษณีย์
อำเภอฉวาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอชนบท รหัสไปรษณีย์
อำเภอชนแดน รหัสไปรษณีย์
อำเภอชะอวด รหัสไปรษณีย์
อำเภอชะอำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอชัยบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอชานุมาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอชำนิ รหัสไปรษณีย์
อำเภอชื่นชม รหัสไปรษณีย์
อำเภอชุมตาบง รหัสไปรษณีย์
อำเภอชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอชุมพวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอชุมแพ รหัสไปรษณีย์
อำเภอชุมแสง รหัสไปรษณีย์
อำเภอช้างกลาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอซับใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอซำสูง รหัสไปรษณีย์
อำเภอดงหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอดงเจริญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนจาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนตาล รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนตูม รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนมดแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนสัก รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์
อำเภอดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์
อำเภอด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์
อำเภอด่านช้าง รหัสไปรษณีย์
อำเภอด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์
อำเภอด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์
อำเภอตรอน รหัสไปรษณีย์
อำเภอตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์
อำเภอตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์
อำเภอตะพานหิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอตะโหมด รหัสไปรษณีย์
อำเภอตากฟ้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอตาพระยา รหัสไปรษณีย์
อำเภอตาลสุม รหัสไปรษณีย์
อำเภอถลาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอถ้ำพรรณรา รหัสไปรษณีย์
อำเภอทรายมูล รหัสไปรษณีย์
อำเภอทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอทับสะแก รหัสไปรษณีย์
อำเภอทัพทัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งยางแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งสง รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งเขาหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์
อำเภอทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าคันโท รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าฉาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าชนะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าช้าง รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าตะเกียบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าตะโก รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่ามะกา รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าม่วง รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่ายาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าลี่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าวังผา รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าศาลา รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าเรือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าแซะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าแพ รหัสไปรษณีย์
อำเภอท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอธาตุพนม รหัสไปรษณีย์
อำเภอนครชัยศรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอนครหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอนบพิตำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาคู รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาจะหลวย รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาดูน รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาตาล รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาทม รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาทวี รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาบอน รหัสไปรษณีย์
อำเภอนามน รหัสไปรษณีย์
อำเภอนายายอาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอนายูง รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาวัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาหมื่น รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาหม่อม รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาหว้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาเชือก รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาเยีย รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาแห้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอนาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอนิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอนิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์
อำเภอน้ำปาด รหัสไปรษณีย์
อำเภอน้ำพอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอน้ำหนาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอน้ำเกลี้ยง รหัสไปรษณีย์
อำเภอน้ำโสม รหัสไปรษณีย์
อำเภอบรบือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางกรวย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางกล่ำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางขัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางคล้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางซ้าย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางบาล รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางบ่อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางปลาม้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางปะกง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางปะหัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางปะอิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางพลี รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางมูลนาก รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางสะพาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางเลน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางเสาธง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางแก้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางแพ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบาเจาะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบึงนาราง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบึงบูรพ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบึงสามพัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบึงสามัคคี รหัสไปรษณีย์
อำเภอบุ่งคล้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ่อพลอย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ่อไร่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านกรวด รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านคา รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านค่าย รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านฉาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านดุง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านด่าน รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านตาก รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านนา รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านบึง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านผือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านฝาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านม่วง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านลาด รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านแท่น รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านแพรก รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านแหลม รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านแฮด รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบ้านไร่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอปง รหัสไปรษณีย์
อำเภอปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอประจันตคาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอประทาย รหัสไปรษณีย์
อำเภอประโคนชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอปราณบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอปราสาท รหัสไปรษณีย์
อำเภอปลวกแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอปลาปาก รหัสไปรษณีย์
อำเภอปลายพระยา รหัสไปรษณีย์
อำเภอปะคำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอปะทิว รหัสไปรษณีย์
อำเภอปะนาเระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอปะเหลียน รหัสไปรษณีย์
อำเภอปัว รหัสไปรษณีย์
อำเภอปากชม รหัสไปรษณีย์
อำเภอปากช่อง รหัสไปรษณีย์
อำเภอปากท่อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอปากพนัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอปากพะยูน รหัสไปรษณีย์
อำเภอปางศิลาทอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอป่าซาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอป่าบอน รหัสไปรษณีย์
อำเภอป่าโมก รหัสไปรษณีย์
อำเภอผักไห่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอผาขาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอฝาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอพนม รหัสไปรษณีย์
อำเภอพนมทวน รหัสไปรษณีย์
อำเภอพนมสารคาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอพนมไพร รหัสไปรษณีย์
อำเภอพนา รหัสไปรษณีย์
อำเภอพบพระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอพยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอพยุห์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอพรรณานิคม รหัสไปรษณีย์
อำเภอพรหมคีรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอพรหมบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอพระประแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอพระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์
อำเภอพระยืน รหัสไปรษณีย์
อำเภอพรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์
อำเภอพร้าว รหัสไปรษณีย์
อำเภอพล รหัสไปรษณีย์
อำเภอพะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอพังโคน รหัสไปรษณีย์
อำเภอพัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์
อำเภอพาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอพานทอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอพิชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอพิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์
อำเภอพิบูลย์รักษ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอพิปูน รหัสไปรษณีย์
อำเภอพุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์
อำเภอพุทไธสง รหัสไปรษณีย์
อำเภอภักดีชุมพล รหัสไปรษณีย์
อำเภอภาชี รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูกระดึง รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูพาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูเขียว รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูเพียง รหัสไปรษณีย์
อำเภอภูเวียง รหัสไปรษณีย์
อำเภอมวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์
อำเภอมหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอมหาราช รหัสไปรษณีย์
อำเภอมะขาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอมะนัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอมัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอมายอ รหัสไปรษณีย์
อำเภอมโนรมย์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอยะรัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอยะหา รหัสไปรษณีย์
อำเภอยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอยางตลาด รหัสไปรษณีย์
อำเภอยี่งอ รหัสไปรษณีย์
อำเภอย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอระแงะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอระโนด รหัสไปรษณีย์
อำเภอรัตนบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอรัตนวาปี รหัสไปรษณีย์
อำเภอรัตภูมิ รหัสไปรษณีย์
อำเภอราชสาส์น รหัสไปรษณีย์
อำเภอรามัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอราษีไศล รหัสไปรษณีย์
อำเภอรือเสาะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอร่องคำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอร้องกวาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอลอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอละงู รหัสไปรษณีย์
อำเภอละอุ่น รหัสไปรษณีย์
อำเภอละแม รหัสไปรษณีย์
อำเภอลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอลาดยาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์
อำเภอลานกระบือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอลานสกา รหัสไปรษณีย์
อำเภอลานสัก รหัสไปรษณีย์
อำเภอลำดวน รหัสไปรษณีย์
อำเภอลำทับ รหัสไปรษณีย์
อำเภอลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์
อำเภอลำลูกกา รหัสไปรษณีย์
อำเภอลืออำนาจ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังจันทร์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังชิ้น รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังทรายพูน รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังยาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังวิเศษ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังสะพุง รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังสามหมอ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังหิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังเจ้า รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังเหนือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวังโป่ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอวัฒนานคร รหัสไปรษณีย์
อำเภอวัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวัดเพลง รหัสไปรษณีย์
อำเภอวานรนิวาส รหัสไปรษณีย์
อำเภอวาปีปทุม รหัสไปรษณีย์
อำเภอวารินชำราบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอวิภาวดี รหัสไปรษณีย์
อำเภอวิหารแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอวิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีณรงค์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีนคร รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีสมเด็จ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีสาคร รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีเทพ รหัสไปรษณีย์
อำเภอศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสตึก รหัสไปรษณีย์
อำเภอสทิงพระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสนม รหัสไปรษณีย์
อำเภอสนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์
อำเภอสบปราบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสมเด็จ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสรรคบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอสรรพยา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสร้างคอม รหัสไปรษณีย์
อำเภอสวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอสวรรคโลก รหัสไปรษณีย์
อำเภอสวี รหัสไปรษณีย์
อำเภอสว่างวีระวงศ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอสหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอสองแคว รหัสไปรษณีย์
อำเภอสะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอสะเดา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสังขะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสังคม รหัสไปรษณีย์
อำเภอสัตหีบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสันป่าตอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอสากเหล็ก รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามง่าม รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามชุก รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามพราน รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามเงา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสามโคก รหัสไปรษณีย์
อำเภอสายบุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอสารภี รหัสไปรษณีย์
อำเภอสำโรง รหัสไปรษณีย์
อำเภอสำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสิชล รหัสไปรษณีย์
อำเภอสิเกา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสีชมพู รหัสไปรษณีย์
อำเภอสีดา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสุขสำราญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสุคิริน รหัสไปรษณีย์
อำเภอสุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์
อำเภอสุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์
อำเภอสุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์
อำเภอสูงเนิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอสูงเม่น รหัสไปรษณีย์
อำเภอส่องดาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองกี่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองจิก รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองฉาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองนาคำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองบัว รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองปรือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองพอก รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองสูง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองหงส์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองหาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองหิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองฮี รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองเรือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองเสือ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองแซง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองแสง รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองโดน รหัสไปรษณีย์
อำเภอหนองไผ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหล่มสัก รหัสไปรษณีย์
อำเภอหล่มเก่า รหัสไปรษณีย์
อำเภอหว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอหันคา รหัสไปรษณีย์
อำเภอหัวตะพาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอหัวหิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอหัวไทร รหัสไปรษณีย์
อำเภอหาดสำราญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยกระเจา รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยคต รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยยอด รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยราช รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์
อำเภอห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์
อำเภอองครักษ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภออมก๋อย รหัสไปรษณีย์
อำเภออัมพวา รหัสไปรษณีย์
อำเภออากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์
อำเภออาจสามารถ รหัสไปรษณีย์
อำเภออินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์
อำเภออุทัย รหัสไปรษณีย์
อำเภออุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภออุ้มผาง รหัสไปรษณีย์
อำเภออู่ทอง รหัสไปรษณีย์
อำเภออ่าวลึก รหัสไปรษณีย์
อำเภอเกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเกาะลันตา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขมราฐ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขวาสินรินทร์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาค้อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาฉกรรจ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาชะเมา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาชัยสน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาพนม รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาย้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาสมิง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเขื่องใน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเคียนซา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดน่าน) รหัสไปรษณีย์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์) รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงกลาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงขวัญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงคาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงคำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงม่วน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงยืน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียงแสน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์
อำเภอเด่นชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอเต่างอย รหัสไปรษณีย์
อำเภอเถิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเทพา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเทพารักษ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเทิง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเนินขาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอเนินสง่า รหัสไปรษณีย์
อำเภอเบญจลักษ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเปือยน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอเฝ้าไร่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเพ็ญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเมืองจันทร์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเมืองปาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอเมืองภูเก็ต รหัสไปรษณีย์
อำเภอเมืองยาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเมืองสรวง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเรณูนคร รหัสไปรษณีย์
อำเภอเลาขวัญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเวียงสระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเวียงสา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเวียงหนองล่อง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเสนา รหัสไปรษณีย์
อำเภอเสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์
อำเภอเสริมงาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอเสลภูมิ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเสิงสาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเหนือคลอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอเอราวัณ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแกดำ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแกลง รหัสไปรษณีย์
อำเภอแก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอแก่งคอย รหัสไปรษณีย์
อำเภอแก่งหางแมว รหัสไปรษณีย์
อำเภอแก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอแคนดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอแจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์
อำเภอแปลงยาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่จริม รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่ทะ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่ทา รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่พริก รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่ริม รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่ลาน รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่ลาว รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่วงก์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่วาง รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่สรวย รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่สอด รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่สาย รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่เปิน รหัสไปรษณีย์
อำเภอแม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์
อำเภอแวงน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอแวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแว้ง รหัสไปรษณีย์
อำเภอแสวงหา รหัสไปรษณีย์
อำเภอแหลมงอบ รหัสไปรษณีย์
อำเภอแหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโกรกพระ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโกสัมพีนคร รหัสไปรษณีย์
อำเภอโกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโขงเจียม รหัสไปรษณีย์
อำเภอโคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโคกสูง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโคกโพธิ์ไชย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนดินแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนนารายณ์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนศิลา รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนสะอาด รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนสัง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนสุวรรณ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนสูง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนแดง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโนนไทย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพทะเล รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธาราม รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพนทราย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพนพิสัย รหัสไปรษณีย์
อำเภอโพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอไทยเจริญ รหัสไปรษณีย์
อำเภอไทรงาม รหัสไปรษณีย์
อำเภอไทรน้อย รหัสไปรษณีย์
อำเภอไทรโยค รหัสไปรษณีย์
อำเภอไพรบึง รหัสไปรษณีย์
อำเภอไม้แก่น รหัสไปรษณีย์

เกาะพะงัน รหัสไปรษณีย์
เกาะเต่า รหัสไปรษณีย์
เขตคลองสาน รหัสไปรษณีย์
เขตคลองสามวา รหัสไปรษณีย์
เขตคลองเตย รหัสไปรษณีย์
เขตคันนายาว รหัสไปรษณีย์
เขตจอมทอง รหัสไปรษณีย์
เขตดอนเมือง รหัสไปรษณีย์
เขตดุสิต รหัสไปรษณีย์
เขตตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์
เขตทวีวัฒนา รหัสไปรษณีย์
เขตทุ่งครุ รหัสไปรษณีย์
เขตธนบุรี รหัสไปรษณีย์
เขตบางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์
เขตบางกอกใหญ่ รหัสไปรษณีย์
เขตบางกะปิ รหัสไปรษณีย์
เขตบางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์
เขตบางคอแหลม รหัสไปรษณีย์
เขตบางซื่อ รหัสไปรษณีย์
เขตบางนา รหัสไปรษณีย์
เขตบางพลัด รหัสไปรษณีย์
เขตบางรัก รหัสไปรษณีย์
เขตบางเขน รหัสไปรษณีย์
เขตบางแค รหัสไปรษณีย์
เขตบึงกุ่ม รหัสไปรษณีย์
เขตปทุมวัน รหัสไปรษณีย์
เขตประเวศ รหัสไปรษณีย์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รหัสไปรษณีย์
เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์
เขตพระโขนง รหัสไปรษณีย์
เขตภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์
เขตมีนบุรี รหัสไปรษณีย์
เขตยานนาวา รหัสไปรษณีย์
เขตราษฎร์บูรณะ รหัสไปรษณีย์
เขตลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์
เขตวังทองหลาง รหัสไปรษณีย์
เขตวัฒนา รหัสไปรษณีย์
เขตสวนหลวง รหัสไปรษณีย์
เขตสะพานสูง รหัสไปรษณีย์
เขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์
เขตสายไหม รหัสไปรษณีย์
เขตหนองจอก รหัสไปรษณีย์
เขตหนองแขม รหัสไปรษณีย์
เขตหลักสี่ รหัสไปรษณีย์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร รหัสไปรษณีย์
เทศบาลตำบลตลาดไชยา รหัสไปรษณีย์
เทศบาลตำบลบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์
เทศบาลตำบลปักธงชัย รหัสไปรษณีย์
เทศบาลตำบลพิมาย รหัสไปรษณีย์
เทศบาลนครตรัง รหัสไปรษณีย์
เทศบาลนครนครปฐม รหัสไปรษณีย์
เทศบาลนครหาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์
เทศบาลนครเชียงราย รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองตากใบ รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองตาคลี รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองท่าข้าม รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองนครนายก รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองนครพนม รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองนางรอง รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองสระแก้ว รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์
เทศบาลเมืองเบตง รหัสไปรษณีย์
เมืองพัทยา รหัสไปรษณีย์

อีกหลายเมืองใน ประเทศไทย

ABCDFHKLMNPRSTWY

รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
10100เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10110เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10120เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10130อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไทย171333ไทย00:48 อ.UTC+07
10140เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10150เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10160เขตบางแคกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10170เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10200เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10210เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10220เขตสายไหมกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10230เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10240เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10250เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10260เขตบางนากรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10270อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไทย25620ไทย00:48 อ.UTC+07
10280จังหวัดสมุทรปราการไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10290Ban Khlong Bang Sao Thongจังหวัดสมุทรปราการไทย31153ไทย00:48 อ.UTC+07
10300เขตดุสิตกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10310เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10320Huai Khwangกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10330เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10400Din Daengกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10500เขตบางรักกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10510เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10520เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10530เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10540อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10550เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10560อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10600เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10700เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10800เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
10900เขตจอมทองกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
11000Mueang Nonthaburiจังหวัดนนทบุรีไทย291555ไทย00:48 อ.UTC+07
11110Bang Bua Thongจังหวัดนนทบุรีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
11120เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
11130อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไทย78305ไทย00:48 อ.UTC+07
11140อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไทย17914ไทย00:48 อ.UTC+07
11150อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12000เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12110Thanyaburiจังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12120เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12130จังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12140อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12150อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12160อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
12170อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีไทยไทย00:48 อ.UTC+07
13000Phra Nakhon Si Ayutthayaจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทย81962ไทย00:48 อ.UTC+07
13110อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทยไทย00:48 อ.UTC+07
หน้า 1ถัดไป