ประเทศไทย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ สำหรับ ประเทศไทย


เมืองใน ประเทศไทย

จังหวัดชัยนาท

ตำบลบ้านแอ่น
ตำบลป่าแดด (อำเภอป่าแดด)
ตำบลหนองหอย (อำเภอเมืองเชียงใหม่)
ตำบลแม่เจดีย์

บางระจัน

วัดภูเขาทอง
วัดอรัญญิก (จังหวัดพิษณุโลก)
วัดไชยธาราราม

สวนจตุจักร

หมู่บ้านคุ้งตะเภา

อำเภอกงหรา
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอกมลาไสย
อำเภอกระทุ่มแบน
อำเภอกระนวน
อำเภอกระบุรี
อำเภอกระสัง
อำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอกะพ้อ
อำเภอกะเปอร์
อำเภอกันตัง
อำเภอกันทรลักษ์
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอกันทรารมย์
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอกาบเชิง
อำเภอกำแพงแสน
อำเภอกุฉินารายณ์
อำเภอกุดข้าวปุ้น
อำเภอกุดจับ
อำเภอกุดชุม
อำเภอกุดบาก
อำเภอกุดรัง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอกุยบุรี
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอขนอม
อำเภอขลุง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
อำเภอขุนตาล
อำเภอขุนหาญ
อำเภอครบุรี
อำเภอคลองขลุง
อำเภอคลองท่อม
อำเภอคลองลาน
อำเภอคลองหลวง
อำเภอคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหาด
อำเภอคลองเขื่อน
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนขนุน
อำเภอควนเนียง
อำเภอควนโดน
อำเภอคอนสวรรค์
อำเภอคอนสาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอคำตากล้า
อำเภอคำม่วง
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอคีรีรัฐนิคม
อำเภอคุระบุรี
อำเภอคูเมือง
อำเภอค่ายบางระจัน
อำเภอค้อวัง
อำเภอฆ้องชัย
อำเภองาว
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
อำเภอจอมทอง
อำเภอจอมบึง
อำเภอจอมพระ
อำเภอจะนะ
อำเภอจะแนะ
อำเภอจักราช
อำเภอจังหาร
อำเภอจัตุรัส
อำเภอจุน
อำเภอฉวาง
อำเภอชนบท
อำเภอชนแดน
อำเภอชะอวด
อำเภอชะอำ
อำเภอชัยบุรี
อำเภอชานุมาน
อำเภอชำนิ
อำเภอชื่นชม
อำเภอชุมตาบง
อำเภอชุมพลบุรี
อำเภอชุมพวง
อำเภอชุมแพ
อำเภอชุมแสง
อำเภอช้างกลาง
อำเภอซับใหญ่
อำเภอซำสูง
อำเภอดงหลวง
อำเภอดงเจริญ
อำเภอดอนจาน
อำเภอดอนตาล
อำเภอดอนตูม
อำเภอดอนมดแดง
อำเภอดอนสัก
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอด่านขุนทด
อำเภอด่านช้าง
อำเภอด่านซ้าย
อำเภอด่านมะขามเตี้ย
อำเภอตรอน
อำเภอตระการพืชผล
อำเภอตะกั่วทุ่ง
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอตะพานหิน
อำเภอตะโหมด
อำเภอตากฟ้า
อำเภอตาพระยา
อำเภอตาลสุม
อำเภอถลาง
อำเภอถ้ำพรรณรา
อำเภอทรายมูล
อำเภอทองแสนขัน
อำเภอทับสะแก
อำเภอทัพทัน
อำเภอทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งตะโก
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอทุ่งยางแดง
อำเภอทุ่งสง
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งเขาหลวง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอท่าคันโท
อำเภอท่าฉาง
อำเภอท่าชนะ
อำเภอท่าช้าง
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอท่าตะโก
อำเภอท่าบ่อ
อำเภอท่ามะกา
อำเภอท่าม่วง
อำเภอท่ายาง
อำเภอท่าลี่
อำเภอท่าวังผา
อำเภอท่าศาลา
อำเภอท่าสองยาง
อำเภอท่าอุเทน
อำเภอท่าเรือ
อำเภอท่าแซะ
อำเภอท่าแพ
อำเภอท่าใหม่
อำเภอธวัชบุรี
อำเภอธาตุพนม
อำเภอนครชัยศรี
อำเภอนครหลวง
อำเภอนบพิตำ
อำเภอนาคู
อำเภอนาจะหลวย
อำเภอนาดูน
อำเภอนาตาล
อำเภอนาทม
อำเภอนาทวี
อำเภอนาน้อย
อำเภอนาบอน
อำเภอนามน
อำเภอนายายอาม
อำเภอนายูง
อำเภอนาวัง
อำเภอนาหมื่น
อำเภอนาหม่อม
อำเภอนาหว้า
อำเภอนาเชือก
อำเภอนาเยีย
อำเภอนาแห้ว
อำเภอนาโพธิ์
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอน้ำปาด
อำเภอน้ำพอง
อำเภอน้ำหนาว
อำเภอน้ำเกลี้ยง
อำเภอน้ำโสม
อำเภอบรบือ
อำเภอบรรพตพิสัย
อำเภอบัวใหญ่
อำเภอบางกรวย
อำเภอบางกระทุ่ม
อำเภอบางกล่ำ
อำเภอบางขัน
อำเภอบางคล้า
อำเภอบางซ้าย
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอบางบาล
อำเภอบางบ่อ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางปะหัน
อำเภอบางปะอิน
อำเภอบางพลี
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอบางสะพาน
อำเภอบางสะพานน้อย
อำเภอบางเลน
อำเภอบางเสาธง
อำเภอบางแก้ว
อำเภอบางแพ
อำเภอบางใหญ่
อำเภอบาเจาะ
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอบึงนาราง
อำเภอบึงบูรพ์
อำเภอบึงสามพัน
อำเภอบึงสามัคคี
อำเภอบุ่งคล้า
อำเภอบ่อพลอย
อำเภอบ่อเกลือ
อำเภอบ่อไร่
อำเภอบ้านกรวด
อำเภอบ้านคา
อำเภอบ้านค่าย
อำเภอบ้านฉาง
อำเภอบ้านดุง
อำเภอบ้านด่าน
อำเภอบ้านตาก
อำเภอบ้านนา
อำเภอบ้านนาสาร
อำเภอบ้านนาเดิม
อำเภอบ้านบึง
อำเภอบ้านผือ
อำเภอบ้านฝาง
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอบ้านลาด
อำเภอบ้านหลวง
อำเภอบ้านเขว้า
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอบ้านแพรก
อำเภอบ้านแพ้ว
อำเภอบ้านแหลม
อำเภอบ้านแฮด
อำเภอบ้านโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอบ้านไผ่
อำเภอบ้านไร่
อำเภอปง
อำเภอปทุมรัตต์
อำเภอประจันตคาม
อำเภอประทาย
อำเภอประโคนชัย
อำเภอปรางค์กู่
อำเภอปราณบุรี
อำเภอปราสาท
อำเภอปลวกแดง
อำเภอปลาปาก
อำเภอปลายพระยา
อำเภอปะคำ
อำเภอปะทิว
อำเภอปะนาเระ
อำเภอปะเหลียน
อำเภอปัว
อำเภอปากชม
อำเภอปากช่อง
อำเภอปากท่อ
อำเภอปากพนัง
อำเภอปากพะยูน
อำเภอปางศิลาทอง
อำเภอป่าซาง
อำเภอป่าติ้ว
อำเภอป่าบอน
อำเภอป่าโมก
อำเภอผักไห่
อำเภอผาขาว
อำเภอฝาง
อำเภอพนม
อำเภอพนมทวน
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอพนมไพร
อำเภอพนา
อำเภอพบพระ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอพยุหะคีรี
อำเภอพยุห์
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอพรหมคีรี
อำเภอพรหมบุรี
อำเภอพระประแดง
อำเภอพระพุทธบาท
อำเภอพระยืน
อำเภอพรานกระต่าย
อำเภอพร้าว
อำเภอพล
อำเภอพะโต๊ะ
อำเภอพังโคน
อำเภอพัฒนานิคม
อำเภอพาน
อำเภอพานทอง
อำเภอพิชัย
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอพิปูน
อำเภอพุทธมณฑล
อำเภอพุทไธสง
อำเภอภักดีชุมพล
อำเภอภาชี
อำเภอภูกระดึง
อำเภอภูพาน
อำเภอภูหลวง
อำเภอภูเขียว
อำเภอภูเพียง
อำเภอภูเวียง
อำเภอมวกเหล็ก
อำเภอมหาชนะชัย
อำเภอมหาราช
อำเภอมะขาม
อำเภอมะนัง
อำเภอมัญจาคีรี
อำเภอมายอ
อำเภอมโนรมย์
อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอยะรัง
อำเภอยะหริ่ง
อำเภอยะหา
อำเภอยางชุมน้อย
อำเภอยางตลาด
อำเภอยี่งอ
อำเภอย่านตาขาว
อำเภอระแงะ
อำเภอระโนด
อำเภอรัตนบุรี
อำเภอรัตนวาปี
อำเภอรัตภูมิ
อำเภอราชสาส์น
อำเภอรามัน
อำเภอราษีไศล
อำเภอรือเสาะ
อำเภอร่องคำ
อำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอร้องกวาง
อำเภอลอง
อำเภอละงู
อำเภอละอุ่น
อำเภอละแม
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอลาดยาว
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำเภอลานกระบือ
อำเภอลานสกา
อำเภอลานสัก
อำเภอลำดวน
อำเภอลำทับ
อำเภอลำปลายมาศ
อำเภอลำลูกกา
อำเภอลืออำนาจ
อำเภอวังจันทร์
อำเภอวังชิ้น
อำเภอวังทรายพูน
อำเภอวังน้อย
อำเภอวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเย็น
อำเภอวังยาง
อำเภอวังวิเศษ
อำเภอวังสมบูรณ์
อำเภอวังสะพุง
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอวังหิน
อำเภอวังเจ้า
อำเภอวังเหนือ
อำเภอวังโป่ง
อำเภอวัฒนานคร
อำเภอวัดสิงห์
อำเภอวัดเพลง
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอวารินชำราบ
อำเภอวิภาวดี
อำเภอวิหารแดง
อำเภอวิเชียรบุรี
อำเภอศรีณรงค์
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอศรีนคร
อำเภอศรีบรรพต
อำเภอศรีประจันต์
อำเภอศรีรัตนะ
อำเภอศรีสงคราม
อำเภอศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสาคร
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอศรีเทพ
อำเภอศรีเมืองใหม่
อำเภอสตึก
อำเภอสทิงพระ
อำเภอสนม
อำเภอสนามชัยเขต
อำเภอสบปราบ
อำเภอสมเด็จ
อำเภอสรรคบุรี
อำเภอสรรพยา
อำเภอสร้างคอม
อำเภอสวนผึ้ง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอสวี
อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอสว่างอารมณ์
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอสหัสขันธ์
อำเภอสอง
อำเภอสองแคว
อำเภอสะบ้าย้อย
อำเภอสะเดา
อำเภอสังขะ
อำเภอสังคม
อำเภอสัตหีบ
อำเภอสันป่าตอง
อำเภอสากเหล็ก
อำเภอสามง่าม
อำเภอสามชุก
อำเภอสามพราน
อำเภอสามร้อยยอด
อำเภอสามเงา
อำเภอสามโคก
อำเภอสายบุรี
อำเภอสารภี
อำเภอสำโรง
อำเภอสำโรงทาบ
อำเภอสิชล
อำเภอสิเกา
อำเภอสีชมพู
อำเภอสีดา
อำเภอสุขสำราญ
อำเภอสุคิริน
อำเภอสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณภูมิ
อำเภอสุไหงปาดี
อำเภอสูงเนิน
อำเภอสูงเม่น
อำเภอส่องดาว
อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองกุงศรี
อำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอหนองจิก
อำเภอหนองฉาง
อำเภอหนองนาคำ
อำเภอหนองบัว
อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอหนองปรือ
อำเภอหนองพอก
อำเภอหนองม่วงไข่
อำเภอหนองวัวซอ
อำเภอหนองสองห้อง
อำเภอหนองสูง
อำเภอหนองหงส์
อำเภอหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหาน
อำเภอหนองหิน
อำเภอหนองฮี
อำเภอหนองเรือ
อำเภอหนองเสือ
อำเภอหนองแซง
อำเภอหนองแสง
อำเภอหนองโดน
อำเภอหนองไผ่
อำเภอหล่มสัก
อำเภอหล่มเก่า
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอหันคา
อำเภอหัวตะพาน
อำเภอหัวหิน
อำเภอหัวไทร
อำเภอหาดสำราญ
อำเภอห้วยกระเจา
อำเภอห้วยคต
อำเภอห้วยทับทัน
อำเภอห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยยอด
อำเภอห้วยราช
อำเภอห้วยเม็ก
อำเภอห้วยแถลง
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอองครักษ์
อำเภออมก๋อย
อำเภออัมพวา
อำเภออากาศอำนวย
อำเภออาจสามารถ
อำเภออินทร์บุรี
อำเภออุทัย
อำเภออุทุมพรพิสัย
อำเภออุ้มผาง
อำเภออู่ทอง
อำเภออ่าวลึก
อำเภอเกษตรวิสัย
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอเกาะลันตา
อำเภอเก้าเลี้ยว
อำเภอเขมราฐ
อำเภอเขวาสินรินทร์
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
อำเภอเขาค้อ
อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาชะเมา
อำเภอเขาชัยสน
อำเภอเขาพนม
อำเภอเขาย้อย
อำเภอเขาวง
อำเภอเขาสมิง
อำเภอเขาสวนกวาง
อำเภอเขื่องใน
อำเภอเคียนซา
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดน่าน)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)
อำเภอเชียงกลาง
อำเภอเชียงขวัญ
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคำ
อำเภอเชียงม่วน
อำเภอเชียงยืน
อำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียรใหญ่
อำเภอเดิมบางนางบวช
อำเภอเด่นชัย
อำเภอเต่างอย
อำเภอเถิน
อำเภอเทพา
อำเภอเทพารักษ์
อำเภอเทิง
อำเภอเนินขาม
อำเภอเนินสง่า
อำเภอเบญจลักษ์
อำเภอเปือยน้อย
อำเภอเฝ้าไร่
อำเภอเพ็ญ
อำเภอเมืองจันทร์
อำเภอเมืองปาน
อำเภอเมืองภูเก็ต
อำเภอเมืองยาง
อำเภอเมืองสรวง
อำเภอเรณูนคร
อำเภอเลาขวัญ
อำเภอเวียงสระ
อำเภอเวียงสา
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอเสนา
อำเภอเสนางคนิคม
อำเภอเสริมงาม
อำเภอเสลภูมิ
อำเภอเสิงสาง
อำเภอเหนือคลอง
อำเภอเอราวัณ
อำเภอแกดำ
อำเภอแกลง
อำเภอแก่งกระจาน
อำเภอแก่งคอย
อำเภอแก่งหางแมว
อำเภอแก้งคร้อ
อำเภอแก้งสนามนาง
อำเภอแคนดง
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอแม่จริม
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่ทา
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ริม
อำเภอแม่ลาน
อำเภอแม่ลาว
อำเภอแม่วงก์
อำเภอแม่วาง
อำเภอแม่สรวย
อำเภอแม่สอด
อำเภอแม่สาย
อำเภอแม่เปิน
อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอแวงน้อย
อำเภอแวงใหญ่
อำเภอแว้ง
อำเภอแสวงหา
อำเภอแหลมงอบ
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอโกรกพระ
อำเภอโกสัมพีนคร
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอโขงเจียม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอโคกสูง
อำเภอโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
อำเภอโนนดินแดง
อำเภอโนนนารายณ์
อำเภอโนนศิลา
อำเภอโนนสะอาด
อำเภอโนนสัง
อำเภอโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสูง
อำเภอโนนแดง
อำเภอโนนไทย
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอโพทะเล
อำเภอโพธาราม
อำเภอโพธิ์ชัย
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอโพนทราย
อำเภอโพนพิสัย
อำเภอโพนสวรรค์
อำเภอไทยเจริญ
อำเภอไทรงาม
อำเภอไทรน้อย
อำเภอไทรโยค
อำเภอไพรบึง
อำเภอไม้แก่น

เกาะพะงัน
เกาะเต่า
เขตคลองสาน
เขตคลองสามวา
เขตคลองเตย
เขตคันนายาว
เขตจอมทอง
เขตดอนเมือง
เขตดุสิต
เขตตลิ่งชัน
เขตทวีวัฒนา
เขตทุ่งครุ
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางกะปิ
เขตบางขุนเทียน
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตบางนา
เขตบางพลัด
เขตบางรัก
เขตบางเขน
เขตบางแค
เขตบึงกุ่ม
เขตปทุมวัน
เขตประเวศ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระโขนง
เขตภาษีเจริญ
เขตมีนบุรี
เขตยานนาวา
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตลาดกระบัง
เขตวังทองหลาง
เขตวัฒนา
เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง
เขตสัมพันธวงศ์
เขตสายไหม
เขตหนองจอก
เขตหนองแขม
เขตหลักสี่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
เทศบาลตำบลบึงกาฬ
เทศบาลตำบลปักธงชัย
เทศบาลตำบลพิมาย
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองตากใบ
เทศบาลเมืองตาคลี
เทศบาลเมืองท่าข้าม
เทศบาลเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองนางรอง
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
เทศบาลเมืองเบตง
เมืองพัทยา

อีกหลายเมืองใน ประเทศไทย

ABCDFHKLMNPRSTWY

รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
10100เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10110เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10120เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10130อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไทย171333ไทย07:33 จ.UTC+07
10140เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10150เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10160เขตบางแคกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10170เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10200เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10210เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10220เขตสายไหมกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10230เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10240เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10250เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10260เขตบางนากรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10270อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไทย25620ไทย07:33 จ.UTC+07
10280จังหวัดสมุทรปราการไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10290Ban Khlong Bang Sao Thongจังหวัดสมุทรปราการไทย31153ไทย07:33 จ.UTC+07
10300เขตดุสิตกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10310เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10320Huai Khwangกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10330เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10400Din Daengกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10500เขตบางรักกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10510เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10520เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10530เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10540อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10550เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10560อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10600เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10700เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10800เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
10900เขตจอมทองกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
11000Mueang Nonthaburiจังหวัดนนทบุรีไทย291555ไทย07:33 จ.UTC+07
11110Bang Bua Thongจังหวัดนนทบุรีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
11120เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
11130อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไทย78305ไทย07:33 จ.UTC+07
11140อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไทย17914ไทย07:33 จ.UTC+07
11150อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12000เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12110Thanyaburiจังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12120เขตคลองสานกรุงเทพมหานครไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12130จังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12140อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12150อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12160อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
12170อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีไทยไทย07:33 จ.UTC+07
13000Phra Nakhon Si Ayutthayaจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทย81962ไทย07:33 จ.UTC+07
13110อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทยไทย07:33 จ.UTC+07
หน้า 1ถัดไป