(369) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไต้หวัน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไต้หวัน
ช่วงเวลาเวลาไทเป
ประชากร22.9 ล้าน
รหัสไปรษณีย์100, 103, 104 (366 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2, 3, 37 (11 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศไต้หวัน1,044,811
เมือง83
รหัสไปรษณีย์เขตการบริหารจำนวนรหัสไปรษณีย์
100 - 116, 224 - 253ไทเป34
320 - 338, 400 - 744Taiwan115
800 - 843เกาสฺยง31
891 - 893Fukien4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(369) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไต้หวัน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
100ไทเปไทเป87,6197.4 ตร.กม.
103ไทเปไทเป92,5354.775 ตร.กม.
104ไทเปไทเป65,51713.9 ตร.กม.
105ไทเป152,5038.8 ตร.กม.
106ไทเปไทเป279,54011.3 ตร.กม.
108ไทเปไทเป163,0977.6 ตร.กม.
110ไทเปไทเป272,21011.2 ตร.กม.
111ไทเป312,10962.1 ตร.กม.
112BeitouTaiwan221,19757.7 ตร.กม.
114ไทเปไทเป228,48832 ตร.กม.
115ไทเปไทเป157,36122 ตร.กม.
116ไทเปไทเป242,86331.2 ตร.กม.
200นครจีหลงTaiwan67,7424.477 ตร.กม.
201นครจีหลงTaiwan68,48410.7 ตร.กม.
202นครจีหลงTaiwan105,78010.3 ตร.กม.
203นครจีหลงTaiwan163,3259.8 ตร.กม.
20498,64017.8 ตร.กม.
20544,91322.9 ตร.กม.
206นครจีหลงTaiwan49,84556.5 ตร.กม.
207Wanliไทเป16,01863 ตร.กม.
208Jinshanไทเป15,13147.3 ตร.กม.
209NanganFukien5,98410.8 ตร.กม.
2101,6889.5 ตร.กม.
2111,2885.2 ตร.กม.
2122,4484.394 ตร.กม.
220Banqiaoไทเป539,06021.2 ตร.กม.
221Xizhiไทเป240,24771.8 ตร.กม.
222ShenkengTaiwan24,30121 ตร.กม.
2237,123141.8 ตร.กม.
224Ruifangไทเป34,03071.6 ตร.กม.
2262,99171.2 ตร.กม.
227Shuangxiไทเป5,366146.1 ตร.กม.
228Gongliaoไทเป7,08298.6 ตร.กม.
231Xindianไทเป403,922121.2 ตร.กม.
232Pinglinไทเป3,020168.3 ตร.กม.
233Wulaiไทเป4,265333.4 ตร.กม.
234ไทเปไทเป211,4706.2 ตร.กม.
235Chung-hoไทเป565,08919.4 ตร.กม.
236Tuchengไทเป360,74329.9 ตร.กม.
237Sanxiaไทเป124,636189.5 ตร.กม.
238Shulinไทเป204,84031.9 ตร.กม.
23994,64621.9 ตร.กม.
241Sanchongไทเป443,56017.9 ตร.กม.
242Xinzhuangไทเป360,76320.7 ตร.กม.
24372,29618.1 ตร.กม.
24468,57253.7 ตร.กม.
247179,5677.7 ตร.กม.
24888,58434.3 ตร.กม.
249Baliไทเป26,14338.8 ตร.กม.
251Danshuiไทเป151,82871.6 ตร.กม.
252Sanzhiไทเป21,03766.5 ตร.กม.
253Shimenไทเป6,27352.1 ตร.กม.
260YilanTaiwan89,17130.2 ตร.กม.
261PingxiTaiwan23,81595.5 ตร.กม.
26228,919100.1 ตร.กม.
26317,53039.7 ตร.กม.
26436,692142.2 ตร.กม.
265LuodongTaiwan46,88711.3 ตร.กม.
26622,93788.1 ตร.กม.
2675,332668.2 ตร.กม.
26828,77940.1 ตร.กม.
269LuodongTaiwan64,37875.1 ตร.กม.
270Su’aoTaiwan44,58291.7 ตร.กม.
2725,535813.6 ตร.กม.
290
300นครซินจู๋Taiwan424,389118.7 ตร.กม.
302ZhubeiTaiwan145,49849.7 ตร.กม.
303102,94258 ตร.กม.
30444,26147.9 ตร.กม.
30533,76472.2 ตร.กม.
30636,124125.3 ตร.กม.
307ZhudongTaiwan17,27839.9 ตร.กม.
30827,04264.4 ตร.กม.
310ZhudongTaiwan100,02353.5 ตร.กม.
3111,466210.1 ตร.กม.
31215,22765.2 ตร.กม.
3135,140523 ตร.กม.
3149,08953.4 ตร.กม.
3154,44046.5 ตร.กม.
320ZhongliTaiwan355,20776.3 ตร.กม.
324PingzhenTaiwan270,14843.5 ตร.กม.
325LongtanTaiwan186,06675.9 ตร.กม.
326YangmeiTaiwan190,81289.6 ตร.กม.
327XinwuTaiwan44,14486.4 ตร.กม.
328เถา-ยฺเหวียนTaiwan63,04891.4 ตร.กม.
330372,73334.3 ตร.กม.
333เถา-ยฺเหวียนTaiwan236,05971.5 ตร.กม.
334269,17233.7 ตร.กม.
335DaxiTaiwan144,953105.2 ตร.กม.
33643,403336.9 ตร.กม.
337เถา-ยฺเหวียนTaiwan80,54286.9 ตร.กม.
338เถา-ยฺเหวียนTaiwan161,78374.8 ตร.กม.
35082,97738.4 ตร.กม.
351116,10352.9 ตร.กม.
3525,86654.2 ตร.กม.
35311,036162 ตร.กม.
3542,33479.4 ตร.กม.
35632,02278.5 ตร.กม.
35727,868110.7 ตร.กม.
35835,69568.8 ตร.กม.
360MiaoliTaiwan88,01937.7 ตร.กม.
36118,86548.3 ตร.กม.
36210,24851.6 ตร.กม.
36333,76571.7 ตร.กม.
36411,85191.2 ตร.กม.
3653,611602.2 ตร.กม.
366TongluoTaiwan17,95178.1 ตร.กม.
36713,46867.7 ตร.กม.
3685,53240.9 ตร.กม.
36912,40777.1 ตร.กม.
400TaichungTaiwan21,6940.929 ตร.กม.
401TaichungTaiwan129,1576.7 ตร.กม.
402TaichungTaiwan160,5767.8 ตร.กม.
403TaichungTaiwan117,5686.4 ตร.กม.
404TaichungTaiwan107,7617.6 ตร.กม.
406TaichungTaiwan197,80261.6 ตร.กม.
407TaichungTaiwan234,56239.9 ตร.กม.
408TaichungTaiwan234,44930.5 ตร.กม.
411TaichungTaiwan164,891120.6 ตร.กม.
412TaichungTaiwan272,42629.3 ตร.กม.
413WufengTaiwan76,98496.1 ตร.กม.
414TaichungTaiwan142,58042.3 ตร.กม.
420TaichungTaiwan131,40841.7 ตร.กม.
421TaichungTaiwan42,09257.2 ตร.กม.
422TaichungTaiwan16,21317.8 ตร.กม.
423TaichungTaiwan31,768107.8 ตร.กม.
4246,3691,004.6 ตร.กม.
42638,82982 ตร.กม.
427TaichungTaiwan100,88025.9 ตร.กม.
428TaichungTaiwan94,53932.9 ตร.กม.
429TaichungTaiwan71,35636.5 ตร.กม.
432TaichungTaiwan38,44138.3 ตร.กม.
433TaichungTaiwan85,29740.1 ตร.กม.
434TaichungTaiwan79,76450.9 ตร.กม.
435TaichungTaiwan65,27725.3 ตร.กม.
436TaichungTaiwan68,61874.4 ตร.กม.
43772,36759.7 ตร.กม.
438TaichungTaiwan31,41142.1 ตร.กม.
439TaichungTaiwan19,16733 ตร.กม.
500220,64765.9 ตร.กม.
502TaichungTaiwan30,70038 ตร.กม.
503DacunTaiwan49,89336.1 ตร.กม.
50454,11629 ตร.กม.
50588,21670.6 ตร.กม.
506TaichungTaiwan37,16151.2 ตร.กม.
50723,00222.8 ตร.กม.
50883,86238.3 ตร.กม.
50929,12129.2 ตร.กม.
51082,56339.5 ตร.กม.
51141,72535.9 ตร.กม.
51242,81620.3 ตร.กม.
513DacunTaiwan38,48921 ตร.กม.
514จังฮว่าTaiwan62,32531 ตร.กม.
515DacunTaiwan37,92030.5 ตร.กม.
51618,57839 ตร.กม.
52037,01734.5 ตร.กม.
52132,00419.8 ตร.กม.
522PitouTaiwan29,35924.7 ตร.กม.
523PitouTaiwan32,32442.5 ตร.กม.
52452,09269.2 ตร.กม.
52518,97341.7 ตร.กม.
52638,20692.4 ตร.กม.
527DachengTaiwan18,13065.2 ตร.กม.
528FangyuanTaiwan26,87398.2 ตร.กม.
530ErshuiTaiwan12,80335.6 ตร.กม.
540NantouTaiwan107,70471.9 ตร.กม.
5418,610143.7 ตร.กม.
542CaotunTaiwan104,814104.5 ตร.กม.
54412,396205.4 ตร.กม.
545PuliTaiwan75,487171.1 ตร.กม.
5469,8431,223.1 ตร.กม.
55137,95179.3 ตร.กม.
5529,25639.9 ตร.กม.
55312,621111.7 ตร.กม.
55512,952124.7 ตร.กม.
55613,3361,424 ตร.กม.
55748,093256.6 ตร.กม.
558LuguTaiwan11,423143 ตร.กม.
600339,15959.6 ตร.กม.
6028,362112.4 ตร.กม.
60320,602119.3 ตร.กม.
60430,146156.9 ตร.กม.
6054,096468.5 ตร.กม.
60677,888130.2 ตร.กม.
6071,517174.4 ตร.กม.
60853,02771 ตร.กม.
61114,48854.5 ตร.กม.
612TaibaoTaiwan33,31065.7 ตร.กม.
613PoziTaiwan40,57050 ตร.กม.
61415,07181.3 ตร.กม.
61519,01361.2 ตร.กม.
61627,83968 ตร.กม.
62180,94684.9 ตร.กม.
62234,29164.9 ตร.กม.
62314,21131.6 ตร.กม.
62412,96378.9 ตร.กม.
62522,10877.1 ตร.กม.
630DounanTaiwan43,93148.3 ตร.กม.
63114,82244.9 ตร.กม.
63266,16568.4 ตร.กม.
63324,43848.1 ตร.กม.
6348,82335.6 ตร.กม.
63510,80146.4 ตร.กม.
636TaixiTaiwan16,77159.8 ตร.กม.
63720,75857.2 ตร.กม.
638MailiaoTaiwan26,608109.1 ตร.กม.
640DouliuTaiwan102,46891.7 ตร.กม.
64313,30252.2 ตร.กม.
646GukengTaiwan23,707168.3 ตร.กม.
64721,49057.2 ตร.กม.
64841,15450.1 ตร.กม.
64924,05160.7 ตร.กม.
651BeigangTaiwan31,70039.4 ตร.กม.
65218,86675 ตร.กม.
65319,38372 ตร.กม.
65414,31774.5 ตร.กม.
65523,27772.2 ตร.กม.
700ไถหนันTaiwan72,2086.3 ตร.กม.
701ไถหนันTaiwan89,31313.2 ตร.กม.
702ไถหนันTaiwan137,50328.7 ตร.กม.
703ไถหนันTaiwan
704ไถหนันTaiwan111,2059.9 ตร.กม.
708AnpingTaiwan60,11011.5 ตร.กม.
709167,388118.4 ตร.กม.
710ไถหนันTaiwan231,86440.9 ตร.กม.
711GuanmiaoTaiwan80,06655 ตร.กม.
712ไถหนันTaiwan47,45161.9 ตร.กม.
7133,83972.8 ตร.กม.
714YujingTaiwan12,18175 ตร.กม.
7156,579109 ตร.กม.
7165,318171.4 ตร.กม.
717ไถหนันTaiwan87,06248.6 ตร.กม.
718ไถหนันTaiwan36,79552.5 ตร.กม.
719ไถหนันTaiwan2,30163.3 ตร.กม.
720ไถหนันTaiwan23,70472.3 ตร.กม.
721ไถหนันTaiwan39,93554.9 ตร.กม.
722ไถหนันTaiwan50,40938.6 ตร.กม.
723ไถหนันTaiwan24,74333.8 ตร.กม.
724ไถหนันTaiwan17,076140.4 ตร.กม.
72513,52146.8 ตร.กม.
72621,73954.5 ตร.กม.
7278,19063.8 ตร.กม.
730XinyingTaiwan74,54138.6 ตร.กม.
73123,47672.4 ตร.กม.
732GuanzilingTaiwan26,574128.2 ตร.กม.
73315,585124.1 ตร.กม.
73418,92066.8 ตร.กม.
73522,49833.5 ตร.กม.
73622,21261.6 ตร.กม.
73717,98051.6 ตร.กม.
741ไถหนันTaiwan40,08753.4 ตร.กม.
742ไถหนันTaiwan8,72071.1 ตร.กม.
743ไถหนันTaiwan8,02127.7 ตร.กม.
744ไถหนันTaiwan37,68150.4 ตร.กม.
74528,17231.6 ตร.กม.
800เกาสฺยงเกาสฺยง60,6772.536 ตร.กม.
801เกาสฺยงเกาสฺยง30,7681.909 ตร.กม.
802เกาสฺยงเกาสฺยง156,3658.2 ตร.กม.
803เกาสฺยงเกาสฺยง20,7091.641 ตร.กม.
804เกาสฺยงเกาสฺยง121,13820.8 ตร.กม.
805เกาสฺยงเกาสฺยง20,3474.726 ตร.กม.
806เกาสฺยงเกาสฺยง197,68518.2 ตร.กม.
807เกาสฺยงเกาสฺยง293,56816.9 ตร.กม.
811เกาสฺยงเกาสฺยง187,70028.7 ตร.กม.
812Caoyaเกาสฺยง145,50646.3 ตร.กม.
813เกาสฺยงเกาสฺยง206,42719.4 ตร.กม.
814เกาสฺยงเกาสฺยง85,52437.7 ตร.กม.
815เกาสฺยงเกาสฺยง39,15025.3 ตร.กม.
817
819
820เกาสฺยงเกาสฺยง101,19549.7 ตร.กม.
821เกาสฺยงเกาสฺยง54,51950.4 ตร.กม.
822เกาสฺยงเกาสฺยง29,50935 ตร.กม.
823เกาสฺยงเกาสฺยง5,61190.4 ตร.กม.
824เกาสฺยงเกาสฺยง38,06568.3 ตร.กม.
825เกาสฺยงเกาสฺยง35,36824.4 ตร.กม.
826เกาสฺยงเกาสฺยง32,46111.8 ตร.กม.
827เกาสฺยงเกาสฺยง15,43314.6 ตร.กม.
828เกาสฺยงเกาสฺยง11,77925 ตร.กม.
829เกาสฺยงเกาสฺยง28,81022 ตร.กม.
830เกาสฺยงเกาสฺยง354,22727.9 ตร.กม.
831เกาสฺยงเกาสฺยง159,18269.9 ตร.กม.
832เกาสฺยงเกาสฺยง73,63131.3 ตร.กม.
833เกาสฺยงเกาสฺยง54,77824.7 ตร.กม.
840เกาสฺยงเกาสฺยง44,36067.5 ตร.กม.
842เกาสฺยงเกาสฺยง39,26494.6 ตร.กม.
843Meinongเกาสฺยง33,038118.6 ตร.กม.
8448,604180.1 ตร.กม.
84512,67194.7 ตร.กม.
8468,681103.7 ตร.กม.
8474,072123.9 ตร.กม.
8482,977975.8 ตร.กม.
8491,716172.3 ตร.กม.
8511,210241.5 ตร.กม.
852เกาสฺยงเกาสฺยง28,86217.3 ตร.กม.
880MagongTaiwan52,11235.9 ตร.กม.
8815,07620 ตร.กม.
882Wang’anTaiwan1,47715.8 ตร.กม.
8831,7347.3 ตร.กม.
8844,92323.3 ตร.กม.
88513,92336.3 ตร.กม.
8908,55646.4 ตร.กม.
891JinchengFukien15,44042.7 ตร.กม.
892JinchengFukien8,92635.5 ตร.กม.
893JinchengFukien18,08621.1 ตร.กม.
8944,78616.7 ตร.กม.
896
900PingtungTaiwan184,06966.2 ตร.กม.
9013,831186 ตร.กม.
9021,165304.8 ตร.กม.
9034,03165.4 ตร.กม.
90420,21743 ตร.กม.
90520,56869.7 ตร.กม.
90619,12094.2 ตร.กม.
90727,30759.1 ตร.กม.
90830,58944.5 ตร.กม.
9099,82913.9 ตร.กม.
91118,11430.8 ตร.กม.
91259,22374.9 ตร.กม.
91349,13858.2 ตร.กม.
92047,73842.6 ตร.กม.
9216,351124.1 ตร.กม.
9225,002162.4 ตร.กม.
92319,12460.8 ตร.กม.
9249,89525.3 ตร.กม.
9259,41156.7 ตร.กม.
926LinbianTaiwan11,39918.8 ตร.กม.
927LinbianTaiwan20,77215.9 ตร.กม.
92847,81628.6 ตร.กม.
9297,1947 ตร.กม.
931LinbianTaiwan19,62531.5 ตร.กม.
93228,00443.9 ตร.กม.
940FangliaoTaiwan27,36158.9 ตร.กม.
9415,64316.9 ตร.กม.
9423,100155.6 ตร.กม.
9431,323313 ตร.กม.
9446,55358.6 ตร.กม.
9452,782174.6 ตร.กม.
94625,719173.5 ตร.กม.
9475,118147.4 ตร.กม.
950Taitung CityTaiwan110,496112.8 ตร.กม.
9511,47516.2 ตร.กม.
9522,04847.4 ตร.กม.
9531,154480.5 ตร.กม.
95417,394437.7 ตร.กม.
9557,36079.7 ตร.กม.
9568,29760.3 ตร.กม.
957903893.2 ตร.กม.
9586,17179.2 ตร.กม.
9597,662228.8 ตร.กม.
96111,611144.4 ตร.กม.
962ChangbinTaiwan5,580149.6 ตร.กม.
9637,47996.3 ตร.กม.
9642,119382.8 ตร.กม.
9653,29561.2 ตร.กม.
9662,256323.1 ตร.กม.
970Hualien CityTaiwan83,06130.6 ตร.กม.
97124,76028.8 ตร.กม.
97214,4411,623.7 ตร.กม.
973Chi-anTaiwan85,89262.7 ตร.กม.
97418,361206.4 ตร.กม.
97510,000116.3 ตร.กม.
9769,318133.3 ตร.กม.
977FengbinTaiwan3,682157.3 ตร.กม.
9788,636154.5 ตร.กม.
9793,804694.7 ตร.กม.
98125,019211 ตร.กม.
9822,1731,011.2 ตร.กม.
9838,734172.2 ตร.กม.

ประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวันในภาษาไต้หวัน หรือ ไถวาน ในชื่อท้องถิ่น (จีนตัวย่อ: 台湾; จีนตัวเต็ม: 臺灣/台灣; พินอิน: Táiwān; ภาษาไต้หวัน: Tâi-oân) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน (中華民國; Republic of China) เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จิ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศไต้หวัน