ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่4,716.1 ตร.กม.
ประชากร685,920 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย332,398 (48.5%)
ประชากรหญิง353,521 (51.5%)
อายุมัธยฐาน41.5
รหัสไปรษณีย์077053, 100001, 100002 (904 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์244, 344
เมือง255
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
100001 - 100585โปลเยชต์436
100070 - 100072Ploieștiori4
105200 - 105203Băicoi3
106300 - 106302Urlaţi5
107036 - 107038Cireșanu2
107060 - 107062Berceni2
107061 - 107063Corlătești2
107080 - 107084Brazii de Sus4
107112 - 107114Chițorani2
107125 - 107129Ceptura de Jos4
107140 - 107146Slon6
107185 - 107187Cosmina de Sus2
107190 - 107193Drajna de Jos3
107275 - 107277Gorgota2
107321 - 107324Homorâciu3
107357 - 107361Gheaba4
107460 - 107468Poiana Copăceni7
107485 - 107491Puchenii Mari4
107595 - 107599Teişani4
107633 - 107636Valea Călugărească4
107640 - 107645Teșila2

(907) รหัสไปรษณีย์ ใน Prahova

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
077053Poienarii BurchiiPrahova1,269
100001โปลเยชต์Prahova228,851
100002โปลเยชต์Prahova228,851
100003โปลเยชต์Prahova228,851
100004โปลเยชต์Prahova228,851
100005โปลเยชต์Prahova228,851
100008โปลเยชต์Prahova228,851
100009โปลเยชต์Prahova228,851
100010โปลเยชต์Prahova228,851
100011โปลเยชต์Prahova228,851
100012โปลเยชต์Prahova228,851
100015โปลเยชต์Prahova228,851
100016โปลเยชต์Prahova228,851
100017โปลเยชต์Prahova228,851
100018โปลเยชต์Prahova228,851
100019โปลเยชต์Prahova228,851
100022โปลเยชต์Prahova228,851
100023โปลเยชต์Prahova228,851
100024โปลเยชต์Prahova228,851
100025โปลเยชต์Prahova228,851
100028โปลเยชต์Prahova228,851
100029โปลเยชต์Prahova228,851
100030โปลเยชต์Prahova228,851
100031โปลเยชต์Prahova228,851
100032โปลเยชต์Prahova228,851
100035โปลเยชต์Prahova228,851
100036โปลเยชต์Prahova228,851
100037โปลเยชต์Prahova228,851
100038โปลเยชต์Prahova228,851
100039โปลเยชต์Prahova228,851
100042โปลเยชต์Prahova228,851
100043โปลเยชต์Prahova228,851
100044โปลเยชต์Prahova228,851
100045โปลเยชต์Prahova228,851
100046โปลเยชต์Prahova228,851
100049โปลเยชต์Prahova228,851
100050โปลเยชต์Prahova228,851
100051โปลเยชต์Prahova228,851
100052โปลเยชต์Prahova228,851
100053โปลเยชต์Prahova228,851
100054โปลเยชต์Prahova228,851
100057โปลเยชต์Prahova228,851
100058โปลเยชต์Prahova228,851
100059โปลเยชต์Prahova228,851
100060โปลเยชต์Prahova228,851
100061โปลเยชต์Prahova228,851
100062โปลเยชต์Prahova228,851
100065โปลเยชต์Prahova228,851
100066โปลเยชต์Prahova228,851
100067โปลเยชต์Prahova228,851
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ Prahova

ประชากร685,920
ความหนาแน่นของประชากร145.4 / km²
ประชากรชาย332,398 (48.5%)
ประชากรหญิง353,521 (51.5%)
อายุมัธยฐาน41.5
อายุมัธยฐานเพศชาย39.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง43
ธุรกิจใน Prahova10,641
ประชากร (1975)843,332
ประชากร (2000)858,899
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -18.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -20.1%