(1,180) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Cluj

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Cluj
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่6,674 ตร.กม.
ประชากร637,939 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย307,006 (48.1%)
ประชากรหญิง330,934 (51.9%)
อายุมัธยฐาน39.1
รหัสไปรษณีย์400000, 400001, 400002 (1,177 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์264, 364
เมือง203
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
400000 - 400850คลูช-นาโปกา595
401001 - 401189Turda153
405300 - 405302Gherla4
407007 - 407010Aghireșu-Fabrici3
407056 - 407058Corușu2
407110 - 407112Borşa3
407123 - 407126Căianu3
407335 - 407337Iclod3
407405 - 407407Mihai Viteazu2
407422 - 407424Chesău3
407466 - 407468Valea Florilor2
407474 - 407477Vișagu3
407491 - 407493Lăpuștești5
407505 - 407507Săvădisla2
407585 - 407587Valea Ierii2

(1,180) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Cluj

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
400000คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400001คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400002คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400003คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400004คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400005คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400006คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400009คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400010คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400011คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400012คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400013คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400014คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400015คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400018คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400019คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400020คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400021คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400022คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400023คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400024คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400027คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400028คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400029คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400030คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400031คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400032คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400033คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400036คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400037คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400038คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400039คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400040คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400041คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400044คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400045คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400046คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400047คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400048คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400049คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400050คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400051คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400052คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400053คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400054คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400055คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400056คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400057คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400058คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
400059คลูช-นาโปกาJudeţul Cluj316,748
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ Judeţul Cluj

ประชากร637,939
ความหนาแน่นของประชากร95.6 / km²
ประชากรชาย307,006 (48.1%)
ประชากรหญิง330,934 (51.9%)
อายุมัธยฐาน39.1
อายุมัธยฐานเพศชาย37.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.4
ธุรกิจใน Judeţul Cluj23,685
ประชากร (1975)602,543
ประชากร (2000)723,581
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +5.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.8%