(279) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Călăraşi

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Călăraşi
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่5,088 ตร.กม.
ประชากร1.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย792,218 (48.9%)
ประชากรหญิง826,562 (51.1%)
อายุมัธยฐาน40.7
รหัสไปรษณีย์717050, 910001, 910002 (276 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์242, 342
เมือง103
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
910001 - 910165คาลาราชี115
917045 - 917047Cuza Vodă2
917045 - 917047Ceacu3
917100 - 917102Frumuşani2
917115 - 917117Grădiştea2
917116 - 917118Rasa2
917201 - 917203Podu Pitarului3

(279) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Călăraşi

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
717050คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910001คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910002คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910003คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910004คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910005คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910010คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910011คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910012คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910013คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910014คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910019คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910020คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910021คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910022คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910023คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910024คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910025คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910026คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910027คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910028คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910029คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910030คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910031คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910032คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910033คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910034คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910035คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910036คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910040คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910041คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910042คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910043คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910044คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910045คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910048คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910049คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910050คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910051คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910052คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910053คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910054คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910058คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910059คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910060คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910061คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910062คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910067คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910068คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910069คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910070คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910071คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910077คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910078คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910079คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910080คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910081คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910085คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910086คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910087คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910088คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910089คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910093คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910094คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910095คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910096คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910097คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910098คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910102คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910103คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910104คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910105คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910110คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910111คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910112คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910113คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910114คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910115คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910116คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910117คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910118คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910119คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910120คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910125คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910126คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910127คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910128คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910129คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910130คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910131คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910132คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910134คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910135คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910136คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910137คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910138คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910139คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910144คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910145คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910146คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910147คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910148คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910149คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910153คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910154คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910155คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910156คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910157คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910158คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910160คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910161คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910162คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910163คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910164คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
910165คาลาราชีJudeţul Călăraşi6,687
915100BudeştiJudeţul Călăraşi9,598
915101AproziJudeţul Călăraşi1,264
915102Judeţul Călăraşi
915103CrivățJudeţul Călăraşi2,747
915104Judeţul Călăraşi
915200FunduleaJudeţul Călăraşi6,668
915201Judeţul Călăraşi
915202MăriuțaJudeţul Călăraşi583
915300Lehliu-GarăJudeţul Călăraşi6,538
915301BuzoeniJudeţul Călăraşi605
915302RăzvaniJudeţul Călăraşi2,153
915303Judeţul Călăraşi
915400OlteniţaJudeţul Călăraşi26,356
917005Alexandru OdobescuJudeţul Călăraşi3,062
917006GălățuiJudeţul Călăraşi438
917007Nicolae BălcescuJudeţul Călăraşi1,440
917010BelciugateleJudeţul Călăraşi2,322
917011Judeţul Călăraşi
917012CojeștiJudeţul Călăraşi313
917013MatarauaJudeţul Călăraşi40
917014Judeţul Călăraşi
917015Judeţul Călăraşi
917020CăscioareleJudeţul Călăraşi2,132
917025ChirnogiJudeţul Călăraşi202
917030ChiseletJudeţul Călăraşi3,535
917035CiocăneştiJudeţul Călăraşi4,931
917040CurcaniJudeţul Călăraşi5,167
917041Judeţul Călăraşi
917045Cuza VodăJudeţul Călăraşi4,296
917046Judeţul Călăraşi
917047CeacuJudeţul Călăraşi1,469
917050DichiseniJudeţul Călăraşi1,836
917051CoslogeniJudeţul Călăraşi
917052Judeţul Călăraşi
917053SatnoeniJudeţul Călăraşi574
917055Dor MăruntJudeţul Călăraşi6,806
917056Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1,449
917057Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1,449
917058Judeţul Călăraşi
917059OgoruJudeţul Călăraşi440
917061Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1,449
917065DorobanţuJudeţul Călăraşi3,433
917066BoșneaguJudeţul Călăraşi540
917067VărăștiJudeţul Călăraşi1,289
917080DragalinaJudeţul Călăraşi8,642
917082Constantin BrâncoveanuJudeţul Călăraşi1,054
917083Drajna NouăJudeţul Călăraşi1,422
917085Judeţul Călăraşi
917086Dragoș VodăJudeţul Călăraşi2,283
917087SocoaleleJudeţul Călăraşi363
917090Frăsinetu de JosJudeţul Călăraşi406
917091Judeţul Călăraşi
917092Judeţul Călăraşi
917093Frăsinetu de JosJudeţul Călăraşi406
917094LuptătoriJudeţul Călăraşi581
917096Judeţul Călăraşi
917100FrumuşaniJudeţul Călăraşi5,111
917101Judeţul Călăraşi
917102Judeţul Călăraşi
917103PădurișuJudeţul Călăraşi820
917104Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917106PostăvariJudeţul Călăraşi578
917110FundeniJudeţul Călăraşi5,443
917115GrădişteaJudeţul Călăraşi5,232
917116Judeţul Călăraşi
917117GrădişteaJudeţul Călăraşi5,232
917118RasaJudeţul Călăraşi1,269
917120GurbăneştiJudeţul Călăraşi1,640
917121Judeţul Călăraşi
917122Judeţul Călăraşi
917123PreasnaJudeţul Călăraşi253
917124Preasna VecheJudeţul Călăraşi
917126Valea PresneiJudeţul Călăraşi354
917130IleanaJudeţul Călăraşi3,805
917131VlăiculeștiJudeţul Călăraşi271
917132CălărețiJudeţul Călăraşi395
917133CălărețiJudeţul Călăraşi395
917134Judeţul Călăraşi
917136IleanaJudeţul Călăraşi3,805
917137Judeţul Călăraşi
917138Judeţul Călăraşi
917139VlăiculeștiJudeţul Călăraşi271
917140IndependenţaJudeţul Călăraşi3,863
917141PotcoavaJudeţul Călăraşi1,045
917142VișiniiJudeţul Călăraşi622
917145JegăliaJudeţul Călăraşi4,751
917146GâldăuJudeţul Călăraşi1,665
917147IezeruJudeţul Călăraşi1,137
917150LehliuJudeţul Călăraşi2,953
917151SăpunariJudeţul Călăraşi1,082
917155LuicaJudeţul Călăraşi2,269
917156Judeţul Călăraşi
917160LupşanuJudeţul Călăraşi3,797
917161LupşanuJudeţul Călăraşi3,797
917162Judeţul Călăraşi
917163Judeţul Călăraşi
917165Radu VodăJudeţul Călăraşi1,367
917170MânăstireaJudeţul Călăraşi6,123
917171CoconiJudeţul Călăraşi1,188
917172SultanaJudeţul Călăraşi1,137
917175MitreniJudeţul Călăraşi4,831
917176ClăteștiJudeţul Călăraşi765
917177Valea RoșieJudeţul Călăraşi2,456
917180ModeluJudeţul Călăraşi9,672
917181Judeţul Călăraşi
917182Judeţul Călăraşi
917183Judeţul Călăraşi
917185NanaJudeţul Călăraşi2,606
917190Nicolae BălcescuJudeţul Călăraşi1,440
917191Judeţul Călăraşi
917192Judeţul Călăraşi
917195PerişoruJudeţul Călăraşi5,535
917196Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338
917197Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338
917200PlătăreştiJudeţul Călăraşi4,260
917201Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917202DorobanțuJudeţul Călăraşi1,275
917203Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917205RadovanuJudeţul Călăraşi5,065
917206Judeţul Călăraşi
917210Judeţul Călăraşi
917215SăruleştiJudeţul Călăraşi3,134
917216Judeţul Călăraşi
917217Judeţul Călăraşi
917218Judeţul Călăraşi
917219SăruleştiJudeţul Călăraşi3,134
917221SolacoluJudeţul Călăraşi295
917222SolacoluJudeţul Călăraşi295
917225SohatuJudeţul Călăraşi3,511
917226ProgresuJudeţul Călăraşi1,584
917230Judeţul Călăraşi
917231Cetatea VecheJudeţul Călăraşi875
917232StanceaJudeţul Călăraşi2,383
917235ŞoldanuJudeţul Călăraşi3,488
917236NegoeștiJudeţul Călăraşi1,060
917240Ştefan VodăJudeţul Călăraşi2,467
917245Ștefan cel MareJudeţul Călăraşi3,236
917250Tămădău MareJudeţul Călăraşi2,579
917251Judeţul Călăraşi
917252Judeţul Călăraşi
917253Judeţul Călăraşi
917254Judeţul Călăraşi
917256ȘeinoiuJudeţul Călăraşi286
917257Tămădău MicJudeţul Călăraşi152
917260UlmeniJudeţul Călăraşi5,285
917265UlmuJudeţul Călăraşi1,927
917266UlmuJudeţul Călăraşi1,927
917267ChirnogiJudeţul Călăraşi202
917268Judeţul Călăraşi
917270UnireaJudeţul Călăraşi2,954
917271OltinaJudeţul Călăraşi496
917275Valea ArgoveiJudeţul Călăraşi2,756
917276Judeţul Călăraşi
917277Judeţul Călăraşi
917278Judeţul Călăraşi
917279Judeţul Călăraşi
917280VasilaţiJudeţul Călăraşi7,840
917281Judeţul Călăraşi
917285GălbinașiJudeţul Călăraşi3,180
917290VâlceleleJudeţul Călăraşi1,434
917291FloroaicaJudeţul Călăraşi711
917295Vlad ŢepeşJudeţul Călăraşi2,584
917296Mihai ViteazuJudeţul Călăraşi1,025
927092Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338

ข้อมูลสถิติประชากรของ Judeţul Călăraşi

ประชากร1.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร318.2 / km²
ประชากรชาย792,218 (48.9%)
ประชากรหญิง826,562 (51.1%)
อายุมัธยฐาน40.7
อายุมัธยฐานเพศชาย39.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.2
ธุรกิจใน Judeţul Călăraşi1,876
ประชากร (1975)1,994
ประชากร (2000)4,107
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +81,082.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +39,315.1%