เบียวิสตอค
เมืองใกล้เคียง
ประเทศโปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(681) รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่102.1 ตร.กม.
ประชากร272,089 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย131,272 (48.2%)
ประชากรหญิง140,817 (51.8%)
อายุมัธยฐาน35
รหัสไปรษณีย์15-646, 15-647, 15-649 (678 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์85

แผนที่แบบโต้ตอบ

(681) รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
15-646เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช56818,739 ตร.ม.
15-647เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช64413,198 ตร.ม.
15-649เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2440.147 ตร.กม.
15-650เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,08813,805 ตร.ม.
15-651เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช36652,341 ตร.ม.
15-652เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช86913,401 ตร.ม.
15-654เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช43646,309 ตร.ม.
15-655เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,09854,706 ตร.ม.
15-656เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช23520,500 ตร.ม.
15-657เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3170.196 ตร.กม.
15-659เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,7940.756 ตร.กม.
15-660เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,2610.226 ตร.กม.
15-661เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,2970.199 ตร.กม.
15-662เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0930.186 ตร.กม.
15-663เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,11069,033 ตร.ม.
15-664เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,2161,132 ตร.ม.
15-665เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช68796,722 ตร.ม.
15-666เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,5840.313 ตร.กม.
15-667เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0490.187 ตร.กม.
15-668เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3050.181 ตร.กม.
15-669เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3280.101 ตร.กม.
15-670เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0050.673 ตร.กม.
15-671เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,43162,309 ตร.ม.
15-672เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช4650.115 ตร.กม.
15-673เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8530.138 ตร.กม.
15-674เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,6040.489 ตร.กม.
15-678เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช5749,115 ตร.ม.
15-679เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช79832,011 ตร.ม.
15-680เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8,9166 ตร.กม.
15-681เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,49514,105 ตร.ม.
15-682เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32867,044 ตร.ม.
15-683เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช5703,916 ตร.ม.
15-684เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3320.301 ตร.กม.
15-685เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช29743,745 ตร.ม.
15-686เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช9400.972 ตร.กม.
15-687เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,4570.211 ตร.กม.
15-688เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8460.184 ตร.กม.
15-689เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,2180.185 ตร.กม.
15-690เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,3140.659 ตร.กม.
15-691เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3,3331.395 ตร.กม.
15-692เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32026,155 ตร.ม.
15-693เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,65651,235 ตร.ม.
15-695เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-697เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8740.834 ตร.กม.
15-698เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6590.955 ตร.กม.
15-699เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช5682,836 ตร.ม.
15-701เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช97882,199 ตร.ม.
15-702เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช61938,907 ตร.ม.
15-703เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,5750.284 ตร.กม.
15-704เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3,0851.219 ตร.กม.
15-706เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30565,333 ตร.ม.
15-707เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช24933,119 ตร.ม.
15-709เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,17930,681 ตร.ม.
15-710เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6325,690 ตร.ม.
15-711เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32259,005 ตร.ม.
15-712เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,1854,882 ตร.ม.
15-714เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,88022,192 ตร.ม.
15-715เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช19026,614 ตร.ม.
15-717เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช50242,487 ตร.ม.
15-720เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช31639,990 ตร.ม.
15-722เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,29431,775 ตร.ม.
15-723เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,10029,502 ตร.ม.
15-724เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช9270.177 ตร.กม.
15-725เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3194,029 ตร.ม.
15-727เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,7780.514 ตร.กม.
15-729เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3240.445 ตร.กม.
15-730เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0931,862 ตร.ม.
15-732เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช69388,641 ตร.ม.
15-740เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช5850.104 ตร.กม.
15-741เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช61765,556 ตร.ม.
15-743เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,1100.223 ตร.กม.
15-746เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช28925,800 ตร.ม.
15-748เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30673,761 ตร.ม.
15-749เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-750เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช97617,038 ตร.ม.
15-751เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,4090.191 ตร.กม.
15-753เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช28129,490 ตร.ม.
15-754เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช4930.139 ตร.กม.
15-756เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,3120.342 ตร.กม.
15-757เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช64751,402 ตร.ม.
15-758เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช64614,159 ตร.ม.
15-760เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช13369,940 ตร.ม.
15-762เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช22878,467 ตร.ม.
15-763เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0720.14 ตร.กม.
15-765เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3330.172 ตร.กม.
15-767เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช76610,393 ตร.ม.
15-769เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช50411,726 ตร.ม.
15-770เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-771เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30725,802 ตร.ม.
15-772เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช17026,613 ตร.ม.
15-773เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6200.112 ตร.กม.
15-774เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช9040.275 ตร.กม.
15-775เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-776เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32979,031 ตร.ม.
15-777เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32927,656 ตร.ม.
15-779เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3580.218 ตร.กม.
15-780เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32539,217 ตร.ม.
15-782เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6239,260 ตร.ม.
15-784เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3177,760 ตร.ม.
15-786เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช95112,460 ตร.ม.
หน้า 2ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช

ประชากร272,089
ความหนาแน่นของประชากร2,664 / km²
ประชากรชาย131,272 (48.2%)
ประชากรหญิง140,817 (51.8%)
อายุมัธยฐาน35
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.1
ธุรกิจใน เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช14,558
ประชากร (1975)243,518
ประชากร (2000)278,704
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +11.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.4%

เบียวิสตอค

เบียวิสตอค (โปแลนด์: Białystok, [bʲjaˈwɨstɔk] ( ฟังเสียง)) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปอดลาแช ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเบียวา เป็นเมืองที่มีความแน่นของประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 แล..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เบียวิสตอค