เบียวิสตอค
เมืองใกล้เคียง
ประเทศโปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(681) รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่102.1 ตร.กม.
ประชากร272,089 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย131,272 (48.2%)
ประชากรหญิง140,817 (51.8%)
อายุมัธยฐาน35
รหัสไปรษณีย์15-001, 15-002, 15-003 (678 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์85

แผนที่แบบโต้ตอบ

(681) รหัสไปรษณีย์ ใน เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
15-001จังหวัดปอดลาแช30331,206 ตร.ม.
15-002เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,67123,546 ตร.ม.
15-003เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช25331,525 ตร.ม.
15-004เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช34520,527 ตร.ม.
15-005เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช28430,126 ตร.ม.
15-006เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช29816,386 ตร.ม.
15-007เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,3610.197 ตร.กม.
15-008เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช31930,281 ตร.ม.
15-010เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,31320,896 ตร.ม.
15-011เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6737,710 ตร.ม.
15-013เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32812,691 ตร.ม.
15-014เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,32638,143 ตร.ม.
15-016เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3178,688 ตร.ม.
15-017เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,51356,068 ตร.ม.
15-019เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,33623,533 ตร.ม.
15-021เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,90645,835 ตร.ม.
15-023เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32417,999 ตร.ม.
15-024เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช67044,332 ตร.ม.
15-025เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช34338,191 ตร.ม.
15-026เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช600703 ตร.ม.
15-027เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช65046,547 ตร.ม.
15-028เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช29844,706 ตร.ม.
15-029เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,52319,629 ตร.ม.
15-030เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2916,671 ตร.ม.
15-032เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30461,707 ตร.ม.
15-034เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช65855,033 ตร.ม.
15-037เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,22232,040 ตร.ม.
15-038เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช78681,422 ตร.ม.
15-040เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช63517,817 ตร.ม.
15-042เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช64412,393 ตร.ม.
15-044เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช29150,611 ตร.ม.
15-045เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช20547,557 ตร.ม.
15-046เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช31128,685 ตร.ม.
15-047เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-048เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช28929,157 ตร.ม.
15-050เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1791,621 ตร.ม.
15-052เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-054เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6700.202 ตร.กม.
15-055เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช4234,436 ตร.ม.
15-057เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,0440.23 ตร.กม.
15-062เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32971,113 ตร.ม.
15-063เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช97614,209 ตร.ม.
15-064เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช92513,448 ตร.ม.
15-065เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-066เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32934,908 ตร.ม.
15-067เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,22719,950 ตร.ม.
15-068เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช27315,226 ตร.ม.
15-070เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,46325,926 ตร.ม.
15-071เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,71131,362 ตร.ม.
15-073เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,61437,215 ตร.ม.
15-074เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,15819,154 ตร.ม.
15-077เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช95953,672 ตร.ม.
15-078เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช7714,202 ตร.ม.
15-080เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3921.114 ตร.กม.
15-081เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-082เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช31046,055 ตร.ม.
15-083เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,74754,697 ตร.ม.
15-084เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,04912,090 ตร.ม.
15-085เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,6070.363 ตร.กม.
15-086เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช
15-087เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,45030,811 ตร.ม.
15-088เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3031,686 ตร.ม.
15-089เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช81328,478 ตร.ม.
15-090เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช25211,894 ตร.ม.
15-091เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,13918,903 ตร.ม.
15-092เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช32056,947 ตร.ม.
15-093เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6326,453 ตร.ม.
15-094เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช6345,647 ตร.ม.
15-096เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช85012,025 ตร.ม.
15-097เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,72322,873 ตร.ม.
15-099เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30551,556 ตร.ม.
15-101เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8610.133 ตร.กม.
15-102เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช99582,456 ตร.ม.
15-103เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3,5160.575 ตร.กม.
15-104เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช49480,007 ตร.ม.
15-107เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช3310.101 ตร.กม.
15-108เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช33117,703 ตร.ม.
15-109เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช64918,126 ตร.ม.
15-110เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,8000.3 ตร.กม.
15-111เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,7243.34 ตร.กม.
15-113เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช4,2461.229 ตร.กม.
15-114เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2818,578 ตร.ม.
15-115เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช281292 ตร.ม.
15-117เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,55531,673 ตร.ม.
15-118เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,19321,174 ตร.ม.
15-119เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช30016,775 ตร.ม.
15-120เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,35925,291 ตร.ม.
15-121เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช25437,716 ตร.ม.
15-122เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช26624,778 ตร.ม.
15-123เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,39614,643 ตร.ม.
15-124เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช79683,325 ตร.ม.
15-125เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช25910,229 ตร.ม.
15-126เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2,08624,690 ตร.ม.
15-127เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช1,17215,138 ตร.ม.
15-128เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช26517,639 ตร.ม.
15-129เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช78211,081 ตร.ม.
15-130เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช22246,024 ตร.ม.
15-131เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช2700.175 ตร.กม.
15-132เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช31117,428 ตร.ม.
15-133เบียวิสตอคจังหวัดปอดลาแช8750.18 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช

ประชากร272,089
ความหนาแน่นของประชากร2,664 / km²
ประชากรชาย131,272 (48.2%)
ประชากรหญิง140,817 (51.8%)
อายุมัธยฐาน35
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.1
ธุรกิจใน เบียวิสตอค, จังหวัดปอดลาแช14,558
ประชากร (1975)243,518
ประชากร (2000)278,704
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +11.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.4%

เบียวิสตอค

เบียวิสตอค (โปแลนด์: Białystok, [bʲjaˈwɨstɔk] ( ฟังเสียง)) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปอดลาแช ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเบียวา เป็นเมืองที่มีความแน่นของประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 แล..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เบียวิสตอค