จังหวัดออปอแล
ประเทศโปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(673) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดออปอแล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดออปอแล
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่9,412.5 ตร.กม.
ประชากร987,715 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย492,271 (49.8%)
ประชากรหญิง495,440 (50.2%)
อายุมัธยฐาน36.1
รหัสไปรษณีย์45-001, 45-002, 45-003 (670 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์12, 14, 15 (26 เพิ่มเติม)
เมือง159
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
45-001 - 46-020ออปอแล500
46-200 - 46-203กลุดช์บอร์ก4
46-275 - 46-282Lasowice Wielkie3
47-200 - 47-232แกนแจชึน-กอชแล9
48-300 - 48-304นือซา (ประเทศโปแลนด์)3
49-300 - 49-306บแชก5
49-312 - 49-315Lubsza4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(673) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดออปอแล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
45-001ออปอแลจังหวัดออปอแล27243,400 ตร.ม.
45-002ออปอแลจังหวัดออปอแล15325,864 ตร.ม.
45-003ออปอแลจังหวัดออปอแล17222,249 ตร.ม.
45-004ออปอแลจังหวัดออปอแล1726,753 ตร.ม.
45-005ออปอแลจังหวัดออปอแล8850.368 ตร.กม.
45-006ออปอแลจังหวัดออปอแล70014,214 ตร.ม.
45-007ออปอแลจังหวัดออปอแล3438,550 ตร.ม.
45-009ออปอแลจังหวัดออปอแล69010,443 ตร.ม.
45-010ออปอแลจังหวัดออปอแล51911,927 ตร.ม.
45-011ออปอแลจังหวัดออปอแล70411,459 ตร.ม.
45-012ออปอแลจังหวัดออปอแล1851,962 ตร.ม.
45-013ออปอแลจังหวัดออปอแล1856,803 ตร.ม.
45-015ออปอแลจังหวัดออปอแล55420,079 ตร.ม.
45-016ออปอแลจังหวัดออปอแล1779,956 ตร.ม.
45-017ออปอแลจังหวัดออปอแล36111,250 ตร.ม.
45-018ออปอแลจังหวัดออปอแล1,08340,178 ตร.ม.
45-019ออปอแลจังหวัดออปอแล1852,393 ตร.ม.
45-020ออปอแลจังหวัดออปอแล5556,170 ตร.ม.
45-021ออปอแลจังหวัดออปอแล7303,581 ตร.ม.
45-022ออปอแลจังหวัดออปอแล3611,107 ตร.ม.
45-023ออปอแลจังหวัดออปอแล1851,769 ตร.ม.
45-024ออปอแลจังหวัดออปอแล3701,325 ตร.ม.
45-025ออปอแลจังหวัดออปอแล3697,506 ตร.ม.
45-026ออปอแลจังหวัดออปอแล1857,617 ตร.ม.
45-027ออปอแลจังหวัดออปอแล5457,207 ตร.ม.
45-030ออปอแลจังหวัดออปอแล7205,182 ตร.ม.
45-031ออปอแลจังหวัดออปอแล5358,048 ตร.ม.
45-032ออปอแลจังหวัดออปอแล17623,805 ตร.ม.
45-033ออปอแลจังหวัดออปอแล5186,327 ตร.ม.
45-034ออปอแลจังหวัดออปอแล50698,159 ตร.ม.
45-035ออปอแลจังหวัดออปอแล1,35956,032 ตร.ม.
45-036ออปอแลจังหวัดออปอแล53513,943 ตร.ม.
45-037ออปอแลจังหวัดออปอแล1,24342,898 ตร.ม.
45-038ออปอแลจังหวัดออปอแล3718,116 ตร.ม.
45-039ออปอแลจังหวัดออปอแล3614,413 ตร.ม.
45-040ออปอแลจังหวัดออปอแล1862,551 ตร.ม.
45-044ออปอแลจังหวัดออปอแล73910,235 ตร.ม.
45-045ออปอแลจังหวัดออปอแล18618,392 ตร.ม.
45-046ออปอแลจังหวัดออปอแล7391,533 ตร.ม.
45-047ออปอแลจังหวัดออปอแล17637,638 ตร.ม.
45-048ออปอแลจังหวัดออปอแล88238,543 ตร.ม.
45-049ออปอแลจังหวัดออปอแล17529,686 ตร.ม.
45-050ออปอแลจังหวัดออปอแล52714,856 ตร.ม.
45-051ออปอแลจังหวัดออปอแล17622,122 ตร.ม.
45-052ออปอแลจังหวัดออปอแล35162,547 ตร.ม.
45-053ออปอแลจังหวัดออปอแล73020,661 ตร.ม.
45-054ออปอแลจังหวัดออปอแล35272,469 ตร.ม.
45-055ออปอแลจังหวัดออปอแล90726,475 ตร.ม.
45-056ออปอแลจังหวัดออปอแล5550.106 ตร.กม.
45-057ออปอแลจังหวัดออปอแล1,65932,803 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดออปอแล

ประชากร987,715
ความหนาแน่นของประชากร104.9 / km²
ประชากรชาย492,271 (49.8%)
ประชากรหญิง495,440 (50.2%)
อายุมัธยฐาน36.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.5
ธุรกิจใน จังหวัดออปอแล33,806
ประชากร (1975)1,075,336
ประชากร (2000)1,074,349
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -8.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -8.1%