จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ
ประเทศโปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(891) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่24,191.8 ตร.กม.
ประชากร1.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย732,767 (50.3%)
ประชากรหญิง723,041 (49.7%)
อายุมัธยฐาน34.1
รหัสไปรษณีย์10-001, 10-003, 10-004 (888 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์13, 14, 16 (38 เพิ่มเติม)
เมือง155
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
10-001 - 11-041ออลชติน681
11-100 - 11-102Lidzbark Warmiński3
11-201 - 11-206Bartoszyce4
11-400 - 11-402, 11-409 - 11-414Kętrzyn5
11-500 - 11-508Giżycko6
11-700 - 11-709Mrągowo3
14-100 - 14-104Ostróda5
14-200 - 14-210Iława3
19-300 - 19-305เอลก์7
82-300 - 82-317เอลบลองก์14

แผนที่แบบโต้ตอบ

(891) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10-001ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ
10-003ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ9503,915 ตร.ม.
10-004ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5591,217 ตร.ม.
10-005ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ74419,408 ตร.ม.
10-006ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ6511,290 ตร.ม.
10-007ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ49613,657 ตร.ม.
10-008ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ2491,951 ตร.ม.
10-009ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ8421,342 ตร.ม.
10-010ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5846,307 ตร.ม.
10-011ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,1879,196 ตร.ม.
10-012ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ8279,291 ตร.ม.
10-013ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,03225,986 ตร.ม.
10-014ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ2731,278 ตร.ม.
10-015ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ24716,871 ตร.ม.
10-016ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ2731,486 ตร.ม.
10-017ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,2584,134 ตร.ม.
10-018ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ6142,661 ตร.ม.
10-019ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ3015,290 ตร.ม.
10-020ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ
10-021ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,32417,052 ตร.ม.
10-022ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ3012,053 ตร.ม.
10-023ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,13511,647 ตร.ม.
10-024ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ6144,362 ตร.ม.
10-025ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,1099,744 ตร.ม.
10-026ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5134,353 ตร.ม.
10-027ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5134,570 ตร.ม.
10-028ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ78510,399 ตร.ม.
10-029ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ484660 ตร.ม.
10-030ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5501,127 ตร.ม.
10-031ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,0341,967 ตร.ม.
10-032ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ762467 ตร.ม.
10-033ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ5503,051 ตร.ม.
10-034ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ7852,692 ตร.ม.
10-035ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ4843,242 ตร.ม.
10-036ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ24917,338 ตร.ม.
10-037ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ8273,350 ตร.ม.
10-038ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ6514,380 ตร.ม.
10-039ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ3138,698 ตร.ม.
10-040ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ2732,099 ตร.ม.
10-041ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ3240.285 ตร.กม.
10-042ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ8421,896 ตร.ม.
10-043ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ
10-044ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,10750,360 ตร.ม.
10-045ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ28816,397 ตร.ม.
10-046ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ83010,728 ตร.ม.
10-047ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ98511,824 ตร.ม.
10-048ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ12261,472 ตร.ม.
10-049ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ1,2700.252 ตร.กม.
10-050ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ405437 ตร.ม.
10-051ออลชตินจังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ30655,147 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ

ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร60.2 / km²
ประชากรชาย732,767 (50.3%)
ประชากรหญิง723,041 (49.7%)
อายุมัธยฐาน34.1
อายุมัธยฐานเพศชาย33.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.7
ธุรกิจใน จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือ46,981
ประชากร (1975)1,234,800
ประชากร (2000)1,439,072
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.2%