กรากุฟ
เมืองใกล้เคียง
ประเทศโปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1,182) รหัสไปรษณีย์ ใน กรากุฟ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน กรากุฟ
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่326.8 ตร.กม.
ประชากร643,656 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย308,970 (48%)
ประชากรหญิง334,686 (52%)
อายุมัธยฐาน35.4
รหัสไปรษณีย์21-853, 30-001, 30-002 (1,179 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์12

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,182) รหัสไปรษณีย์ ใน กรากุฟ, จังหวัดมาวอปอลสกา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
21-853กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-001กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา31954,988 ตร.ม.
30-002กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1100.229 ตร.กม.
30-003กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา61254,593 ตร.ม.
30-004กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา6370.109 ตร.กม.
30-006กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2,10038,721 ตร.ม.
30-007กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2898,035 ตร.ม.
30-009กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา61776,719 ตร.ม.
30-010กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา3200.101 ตร.กม.
30-011กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1840.18 ตร.กม.
30-012กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา58241,783 ตร.ม.
30-014กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา28744,017 ตร.ม.
30-015กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,24133,537 ตร.ม.
30-016กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1240.173 ตร.กม.
30-017กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2,68142,939 ตร.ม.
30-018กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา88011,943 ตร.ม.
30-019กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา58880,469 ตร.ม.
30-020กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,22012,797 ตร.ม.
30-021กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา85410,313 ตร.ม.
30-022กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2825,013 ตร.ม.
30-023กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา28237,500 ตร.ม.
30-024กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา5985,635 ตร.ม.
30-031กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-032กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-033กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา28837,218 ตร.ม.
30-034กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา86221,563 ตร.ม.
30-035กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,72240,935 ตร.ม.
30-036กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1773,480 ตร.ม.
30-037กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1289,150 ตร.ม.
30-038กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา86015,796 ตร.ม.
30-039กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา76213,446 ตร.ม.
30-040กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,84614,819 ตร.ม.
30-041กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2892,352 ตร.ม.
30-042กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,46935,139 ตร.ม.
30-043กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา27323,509 ตร.ม.
30-044กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-045กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2,81345,962 ตร.ม.
30-046กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา7989,805 ตร.ม.
30-047กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา18961,678 ตร.ม.
30-048กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา64471,633 ตร.ม.
30-049กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา76988,564 ตร.ม.
30-050กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา61150,997 ตร.ม.
30-051กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา30924,120 ตร.ม.
30-052กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา24870,766 ตร.ม.
30-053กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา31124,319 ตร.ม.
30-054กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2,56851,189 ตร.ม.
30-055กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา29794,009 ตร.ม.
30-056กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,42661,234 ตร.ม.
30-057กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา30748,616 ตร.ม.
30-058กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา29644,257 ตร.ม.
30-059กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา27795,655 ตร.ม.
30-060กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา28964,614 ตร.ม.
30-061กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา91712,803 ตร.ม.
30-062กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา6020.236 ตร.กม.
30-063กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,41531,315 ตร.ม.
30-065กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,5580.367 ตร.กม.
30-066กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา18829,537 ตร.ม.
30-067กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา5985,153 ตร.ม.
30-068กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-069กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา5330.119 ตร.กม.
30-070กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา30946,149 ตร.ม.
30-071กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา30346,275 ตร.ม.
30-072กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1550.147 ตร.กม.
30-073กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,08411,092 ตร.ม.
30-074กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา84680,154 ตร.ม.
30-075กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา8630.129 ตร.กม.
30-076กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา21353,451 ตร.ม.
30-077กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา4739,248 ตร.ม.
30-078กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา5406,290 ตร.ม.
30-079กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,1740.15 ตร.กม.
30-080กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-081กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา26323,822 ตร.ม.
30-082กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา99911,754 ตร.ม.
30-083กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-084กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา30272,998 ตร.ม.
30-085กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา2,6580.462 ตร.กม.
30-086กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,77253,570 ตร.ม.
30-087กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา8470.103 ตร.กม.
30-091กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา51699,703 ตร.ม.
30-092กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา86425,958 ตร.ม.
30-093กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-094กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา28665,638 ตร.ม.
30-095กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา7650.216 ตร.กม.
30-100กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-101กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา33617,607 ตร.ม.
30-102กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา33050,146 ตร.ม.
30-103กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา32434,994 ตร.ม.
30-104กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-105กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา54467,378 ตร.ม.
30-106กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา61168,486 ตร.ม.
30-107กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา3325,578 ตร.ม.
30-108กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา94613,513 ตร.ม.
30-109กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,19431,169 ตร.ม.
30-110กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา29252,998 ตร.ม.
30-111กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา32084,989 ตร.ม.
30-112กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา1,60931,012 ตร.ม.
30-113กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา
30-114กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา5080.11 ตร.กม.
30-116กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา63134,084 ตร.ม.
30-117กรากุฟจังหวัดมาวอปอลสกา58368,195 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ กรากุฟ, จังหวัดมาวอปอลสกา

ประชากร643,656
ความหนาแน่นของประชากร1,969 / km²
ประชากรชาย308,970 (48%)
ประชากรหญิง334,686 (52%)
อายุมัธยฐาน35.4
อายุมัธยฐานเพศชาย34.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.3
ธุรกิจใน กรากุฟ, จังหวัดมาวอปอลสกา56,881
ประชากร (1975)622,909
ประชากร (2000)679,033
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +3.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.2%

กรากุฟ

กรากุฟ (โปแลนด์: Kraków) หรือ คราเคา (อังกฤษ: Krakow หรือ Cracow) เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อมรดกโลก เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสตูลาในจ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย กรากุฟ