ประเทศโปแลนด์
โปแลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(23,146) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศโปแลนด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศโปแลนด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่312,679 ตร.กม.
ประชากร38.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร123.1 / km²
รหัสไปรษณีย์00-000, 00-001, 00-002 (23,143 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์10, 11, 12 (76 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศโปแลนด์1,628,336
เมือง3,701

แผนที่แบบโต้ตอบ

(23,146) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศโปแลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00-000
00-001วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4,56217,451 ตร.ม.
00-002วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,8736,099 ตร.ม.
00-003วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,8735,046 ตร.ม.
00-004วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9303,197 ตร.ม.
00-005วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4743,269 ตร.ม.
00-006วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9306,914 ตร.ม.
00-007วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4621,051 ตร.ม.
00-008วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4567,512 ตร.ม.
00-009วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช52112,922 ตร.ม.
00-010วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9182,467 ตร.ม.
00-011วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9236,144 ตร.ม.
00-012วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,4029,339 ตร.ม.
00-013วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4624,072 ตร.ม.
00-014วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช
00-015วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4629,236 ตร.ม.
00-016วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช456613 ตร.ม.
00-017วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,4246,432 ตร.ม.
00-018วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,8877,804 ตร.ม.
00-019วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,88613,665 ตร.ม.
00-020วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช2,82934,284 ตร.ม.
00-021วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช48439,981 ตร.ม.
00-022วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4861,241 ตร.ม.
00-023วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช48125,149 ตร.ม.
00-024วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,4060.116 ตร.กม.
00-025วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4861,385 ตร.ม.
00-026วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9465,592 ตร.ม.
00-027วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4844,292 ตร.ม.
00-028วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช48616,655 ตร.ม.
00-029วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4574,630 ตร.ม.
00-030วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช46123,418 ตร.ม.
00-031วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,8893,362 ตร.ม.
00-032วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,4038,359 ตร.ม.
00-033วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช92319,914 ตร.ม.
00-034วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช2,34215,506 ตร.ม.
00-035วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4623,506 ตร.ม.
00-036วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4624,672 ตร.ม.
00-037วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9465,141 ตร.ม.
00-038วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,85915,003 ตร.ม.
00-039วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,8852,433 ตร.ม.
00-040วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช2,36811,809 ตร.ม.
00-041วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช9434,244 ตร.ม.
00-042วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,39820,021 ตร.ม.
00-043วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,93217,709 ตร.ม.
00-044วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช48331,641 ตร.ม.
00-046วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,4472,098 ตร.ม.
00-047วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4833,345 ตร.ม.
00-048วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,3978,282 ตร.ม.
00-049วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช1,38076,628 ตร.ม.
00-050วอร์ซอจังหวัดมาซอฟแช4817,483 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ประเทศโปแลนด์

โปแลนด์ (อังกฤษ: Poland; โปแลนด์: Polska) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปแลนด์ (อังกฤษ: Republic of Poland; โปแลนด์: Rzeczpospolita Polska) เป็นประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดนด้านตะวันตกจรดเยอรมนี ทางใต้จรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางตะวันออกจรดยูเครนและเบลารุส ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศโปแลนด์