(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bon Accord

ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาใต้
พื้นที่19 ตร.กม.
ประชากร3,086 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,761 (57.1%)
ประชากรหญิง1,325 (42.9%)
อายุมัธยฐาน31.9
รหัสไปรษณีย์0009

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bon Accord, Gauteng

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
0009Bon AccordGauteng

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bon Accord, Gauteng

ประชากร3,086
ความหนาแน่นของประชากร162.4 / km²
ประชากรชาย1,761 (57.1%)
ประชากรหญิง1,325 (42.9%)
อายุมัธยฐาน31.9
อายุมัธยฐานเพศชาย31.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง32
ธุรกิจใน Bon Accord, Gauteng5
ประชากร (1975)724
ประชากร (2000)1,990
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +326.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +55.1%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
AtteridgevilleGautengแอฟริกาใต้000601250089
MabopaneGautengแอฟริกาใต้97,417019002040196
Nuwe EersterusProvince of North Westแอฟริกาใต้0429
SoshanguveGautengแอฟริกาใต้0152016401680190