(14) รหัสไปรษณีย์ ใน บลูมฟอนเทน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน บลูมฟอนเทน
ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาใต้
พื้นที่236.2 ตร.กม.
ประชากร489,731 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย238,957 (48.8%)
ประชากรหญิง250,775 (51.2%)
อายุมัธยฐาน27.1
รหัสไปรษณีย์9300, 9301, 9305 (11 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์51

แผนที่แบบโต้ตอบ

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน บลูมฟอนเทน, Free State

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
9300บลูมฟอนเทนFree State33,49913.9 ตร.กม.
9301บลูมฟอนเทนFree State204,063266.9 ตร.กม.
9305บลูมฟอนเทนFree State
9306บลูมฟอนเทนFree State3,6970.698 ตร.กม.
9310บลูมฟอนเทนFree State
9312บลูมฟอนเทนFree State
9313บลูมฟอนเทนFree State
9317บลูมฟอนเทนFree State
9320บลูมฟอนเทนFree State
9321บลูมฟอนเทนFree State
9324บลูมฟอนเทนFree State
9330บลูมฟอนเทนFree State2,899105 ตร.กม.
9332บลูมฟอนเทนFree State
9338บลูมฟอนเทนFree State2,700467.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ บลูมฟอนเทน, Free State

ประชากร489,731
ความหนาแน่นของประชากร2,073 / km²
ประชากรชาย238,957 (48.8%)
ประชากรหญิง250,775 (51.2%)
อายุมัธยฐาน27.1
อายุมัธยฐานเพศชาย26.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.8
ธุรกิจใน บลูมฟอนเทน, Free State8,975
ประชากร (1975)211,082
ประชากร (2000)404,810
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +132%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +21%

บลูมฟอนเทน

บลูมฟอนเทน (อังกฤษ: Bloemfontein) เป็นศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการของประเทศแอฟริกาใต้ เป็น 1 ใน 3 เมืองหลวงของประเทศ ส่วนอีกสองเมืองคือ พริทอเรีย ศูนย์กลางฝ่ายบริหาร และ เคปทาวน์ ศูนย์กลางของฝ่ายนิติบัญญัติ บลูมฟอนเทนมีประชากรทั้งในและนอกเขตรวมประมาณ 645,455 คน ชื่..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย บลูมฟอนเทน