(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Tỉnh Đồng Nai

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Tỉnh Đồng Nai
ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
พื้นที่5,907.2 ตร.กม.
ประชากร2.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,417,458 (49.5%)
ประชากรหญิง1,446,270 (50.5%)
อายุมัธยฐาน26.8
รหัสไปรษณีย์810000, 810900

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Tỉnh Đồng Nai

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
810000Tỉnh Đồng Nai
810900Tỉnh Đồng Nai

ข้อมูลสถิติประชากรของ Tỉnh Đồng Nai

ประชากร2.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร484.8 / km²
ประชากรชาย1,417,458 (49.5%)
ประชากรหญิง1,446,270 (50.5%)
อายุมัธยฐาน26.8
อายุมัธยฐานเพศชาย26.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.3
ธุรกิจใน Tỉnh Đồng Nai12,893
ประชากร (1975)776,639
ประชากร (2000)2,081,893
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +268.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +37.6%

Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai ( listen) is a province in the Southeast region of Vietnam, located east and northeast of Ho Chi Minh City (Saigon). The largest city in Đồng Nai is Biên Hòa. Prior to Vietnamese colonization, the area was part of Cambodia up until 1627. The..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Tỉnh Đồng Nai