(21) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮานอย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฮานอย
ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
พื้นที่3,328.9 ตร.กม.
ประชากร7.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,699,404 (49.1%)
ประชากรหญิง3,829,664 (50.9%)
อายุมัธยฐาน28.5
รหัสไปรษณีย์000084, 008404, 010000 (18 เพิ่มเติม)
เมือง1
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
000084 - 010000, 100000 - 153300ฮานอย19

(21) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮานอย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
000084ฮานอยฮานอย1,431,270
008404ฮานอย
010000ฮานอยฮานอย1,431,270
100000ฮานอยฮานอย1,431,270
100900ฮานอย
100901ฮานอย
100915ฮานอย
100920ฮานอยฮานอย1,431,270
110000ฮานอยฮานอย1,431,270
111000ฮานอย
111110ฮานอย
112132ฮานอย
115000ฮานอยฮานอย1,431,270
120000ฮานอยฮานอย1,431,270
122000ฮานอยฮานอย1,431,270
123105ฮานอยฮานอย1,431,270
123181ฮานอยฮานอย1,431,270
131000ฮานอย
150000ฮานอยฮานอย1,431,270
153300ฮานอยฮานอย1,431,270
841988ฮานอยฮานอย1,431,270

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฮานอย

ประชากร7.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,261 / km²
ประชากรชาย3,699,404 (49.1%)
ประชากรหญิง3,829,664 (50.9%)
อายุมัธยฐาน28.5
อายุมัธยฐานเพศชาย27.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.1
ธุรกิจใน ฮานอย63,020
ประชากร (1975)1,891,715
ประชากร (2000)5,312,615
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +298%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +41.7%

ฮานอย

ฮานอย (อังกฤษ: Hanoi; เวียดนาม: Hà Nội ห่าโหน่ย) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากร 6,472,200 คน (พ.ศ. 2552) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฮานอย