(34) รหัสไปรษณีย์ ใน นครโฮจิมินห์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน นครโฮจิมินห์
ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
พื้นที่2,095.5 ตร.กม.
ประชากร8.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,286,516 (48%)
ประชากรหญิง4,651,219 (52%)
อายุมัธยฐาน28.7
รหัสไปรษณีย์008408, 070000, 119415 (31 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์8
เมือง3
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
701001 - 705000Chí Hòa7

(34) รหัสไปรษณีย์ ใน นครโฮจิมินห์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
008408นครโฮจิมินห์
070000นครโฮจิมินห์
119415นครโฮจิมินห์
123456นครโฮจิมินห์
700000นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์3,467,331
700001นครโฮจิมินห์
700900นครโฮจิมินห์
700901นครโฮจิมินห์
700910นครโฮจิมินห์
700920นครโฮจิมินห์
700925นครโฮจิมินห์
700930นครโฮจิมินห์
700959นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์3,467,331
701000นครโฮจิมินห์
701001Chí Hòaนครโฮจิมินห์
704000Chí Hòaนครโฮจิมินห์
704500นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์3,467,331
705000Chí Hòaนครโฮจิมินห์
705500นครโฮจิมินห์
708300Bình Thạnhนครโฮจิมินห์
710000นครโฮจิมินห์
710111นครโฮจิมินห์
710550Chí Hòaนครโฮจิมินห์
718544Chí Hòaนครโฮจิมินห์
720000นครโฮจิมินห์
722000นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์3,467,331
727000นครโฮจิมินห์
727010นครโฮจิมินห์
736090Chí Hòaนครโฮจิมินห์
736112Chí Hòaนครโฮจิมินห์
740500นครโฮจิมินห์
749000นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์3,467,331
756100นครโฮจิมินห์
760000นครโฮจิมินห์

ข้อมูลสถิติประชากรของ นครโฮจิมินห์

ประชากร8.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร4,265 / km²
ประชากรชาย4,286,516 (48%)
ประชากรหญิง4,651,219 (52%)
อายุมัธยฐาน28.7
อายุมัธยฐานเพศชาย28.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.2
ธุรกิจใน นครโฮจิมินห์110,410
ประชากร (1975)1,438,835
ประชากร (2000)5,341,405
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +521.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +67.3%

นครโฮจิมินห์

นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี (เวียดนาม: Thành phố Hồ Chí Minh; อังกฤษ: Ho Chi Minh City, ตัวย่อ HCMC) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (อังกฤษ: Saigon; เวียดนาม: Sài Gòn ส่ายก่อน) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศู..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย นครโฮจิมินห์