(1) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฮหว่าบิ่ญ

ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
พื้นที่4,662.5 ตร.กม.
ประชากร803,579 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย398,702 (49.6%)
ประชากรหญิง404,880 (50.4%)
อายุมัธยฐาน27.9
รหัสไปรษณีย์350000
เมือง1

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฮหว่าบิ่ญ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
350000ฮหว่าบิ่ญจังหวัดฮหว่าบิ่ญ105,260

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดฮหว่าบิ่ญ

ประชากร803,579
ความหนาแน่นของประชากร172.3 / km²
ประชากรชาย398,702 (49.6%)
ประชากรหญิง404,880 (50.4%)
อายุมัธยฐาน27.9
อายุมัธยฐานเพศชาย26.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง29
ธุรกิจใน จังหวัดฮหว่าบิ่ญ919
ประชากร (1975)465,558
ประชากร (2000)776,734
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.5%

จังหวัดฮหว่าบิ่ญ

ฮหว่าบิ่ญ (เวียดนาม: Hòa Bình) เป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีพรมแดนติดกับจังหวัดฟู้เถาะและจังหวัดเซินลาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับฮานอยทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจังหวัดห่านามทางทิศตะวันออกเฉี..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดฮหว่าบิ่ญ