(2) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอานซาง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอานซาง
ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
พื้นที่3,406.2 ตร.กม.
ประชากร2.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,098,289 (49.7%)
ประชากรหญิง1,112,869 (50.3%)
อายุมัธยฐาน28.2
รหัสไปรษณีย์880000, 882515
เมือง1

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอานซาง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
880000ล็องเซวียนจังหวัดอานซาง158,153
882515จังหวัดอานซาง

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดอานซาง

ประชากร2.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร649.2 / km²
ประชากรชาย1,098,289 (49.7%)
ประชากรหญิง1,112,869 (50.3%)
อายุมัธยฐาน28.2
อายุมัธยฐานเพศชาย27.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.2
ธุรกิจใน จังหวัดอานซาง8,168
ประชากร (1975)1,222,176
ประชากร (2000)2,095,032
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +80.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +5.5%

จังหวัดอานซาง

อานซาง (เวียดนาม: An Giang) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ในทางตะวันตกเฉียงใต้ และติดกับประเทศกัมพู   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดอานซาง